Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams
nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Adresas Unikalus Nr. Savivaldybės parduodama
neįrengtos pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų
plotas
(kv. m)
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 5 6 7 8
Žygio g. 20, Vilnius 4400-2734-7300:8615 11871/100000 arba 19,89 kv. m 167,54 8875,0 887,5 211 2255
Pylimo g. 60, Vilnius 4400-0720-0584:1961 13/1000 arba 5,98 kv. m 460,15 3308,0 330,8 211 2255
Gedimino pr. 2A, Vilnius 4400-0720-0584:1961 112/1000 arba 41,22 kv. m 368,06 35603,0 3560,3 211 2255
Aušros Vartų g. 16C, Vilnius 4400-1646-4474:9446 4599/10000 arba 52,71 kv. m 114,61 27968,0 2796,8 211 2255
Žydų g. 4, Vilnius 4400-2068-7776:6518 420/10000 arba 6,94 kv. m 165,3 7284,0 728,4 211 2255
Savičiaus g. 11, Vilnius 4400-0665-3823:5951 236/1000 arba 30,61 kv. m 129,72 26440,0 2644,0 211 2255
Kalvarijų g. 8, Vilnius 4400-1237-9450:1425 675/10000 arba 28,99 kv. m 429,47 18507,0 1850,7 211 2255
Gėlių g. 9, Vilnius 4400-0436-1106:1106 1094/10000 arba 43,96 kv. m 401,8 23267,0 2326,7 211 2255

 

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 1 aukšte 16 arba 17 langelyje nuo 2019-06-06 (nuo 9 val. iki 15 val.) iki 2019-06-14 9 val.

Konkursas įvyks 2019-06-14 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete).

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

Paraiška, kurioje:

 1. Nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (juridiniams asmenims);
 2. Siūloma konkreti kaina;
 3. Įsipareigojamą pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
 4. Pridedami:
  4.1. banko išrašas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos;
  4.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu (juridiniams asmenims);
  4.3. patvirtinimas, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis turi teisę į neįrengtos pastogės dalį, t. y. yra įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

INFORMACIJA:

 1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.
 2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.
 3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.