Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams
nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Adresas Unikalus
Nr.
Savivaldybės parduodama
neįrengtos pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų
plotas
(kv. m)
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 5 6 7 8
Naugarduko g. 20, Vilnius 4400-2059-7488:6094 998/10000 dalis arba 20,07 kv. m iš 201,07 kv. m 201,07 6425,0 642,5 211 2255
Pilies g. 36, Vilnius 4400-0846-6104:4253 2179/10000 dalis arba 12,57 kv. m iš 57,7 kv. m 57,7 8591,0 859,1 211 2255
Sodų g. 4, Vilnius 4400-0338-4394:2887 704/19027 dalis arba 7,04 kv. m iš 190,27 kv. m 190,27 1256,0 125,6 211 2255
Žygio g. 20, Vilnius 4400-2734-7300:8615 11871/100000 arba 19,89 kv. m 167,54 8875,0 887,5 211 2255
Žydų g. 4, Vilnius 4400-2068-7776:6518 420/10000 arba 6,94 kv. m 165,3 7284,0 728,4 211 2255
T. Vrublevskio g. 4, Vilnius 4400-0315-1657:1338 17043/54977 arba 170,43 kv. m 549,77 85215,0 8521,5 211 2255
Švitrigailos g. 6, Vilnius 4400-0772-2058:7198 1746/10000 arba 97 kv. m 555,56 48497,0 4849,7 211 2255

 

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 1 aukšte 16 arba 17 langelyje nuo 2019-12-23 iki 2020-01-08 (nuo 9 val. iki 15 val.)

Konkursas įvyks 2020-01-09 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete).

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

Paraiška (laisva forma), kurioje:

 1. Nurodoma:
  • fiziniai asmenis: konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas
  • juridiniai asmenis: pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
 1. Siūloma kaina;
 2. Įsipareigojamą pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
 3. Pridedami:
  4.1. banko išrašo kopija, patvirtinančia, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos;
  4.2. juridiniams asmenims: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu;
  4.3. patvirtinimas, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis turi teisę į neįrengtos pastogės dalį, t. y. yra įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

INFORMACIJA:

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.