Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams
nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Adresas Unikalus
Nr.
Savivaldybės parduodama
neįrengtos pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų
plotas
(kv. m)
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 5 6 7 8
Užupio g. 16, Vilnius 4400-0926-5316:2159 593/10000 9,09 iš 153,37 6013,0 601,3 211 2255
Užupio g. 27, Vilnius 4400-5078-3330:9011 1396/10000 6,11 iš 30,23 4006,0 400,6 211 2255
Aušros Vartų g. 3-6, Vilnius 4400-4241-2957:9519 1822/10000 8,22 iš 45,1 6812,0 681,2 211 2255
Aušros Vartų g. 3-7, Vilnius 4400-4560-2079:5674 1822/10000 6,63 iš 36,36 5610,0 561,0 211 2255

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta tvarka, tačiau atsižvelgiant į tai, kad konkursas bus vykdomas galiojančio karantino metu, konkurso dalyviams nebus suteikta galimybė dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti konkurse, arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui registruotu paštu užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“ ir ,,ATPLĖŠTI KOMISIJOS POSĖDYJE 2020-06-03, 10 VAL.“. Vokai su konkurso dalyvių pasiūlymais bus atplėšti konkurso komisijos 2020-06-03, 10 val. posėdyje. Vėliau gauti vokai nebus atplėšiami, o neatplėšti bus grąžinami voke nurodytu adresu.

Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje:

 1. nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (juridiniams asmenims);
 2. patvirtinama, kad yra susipažinę su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta tvarka, kurią rasite Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje ,,Teisinė informacija, teisės aktai“ arba dėl jos pateikimo galite kreiptis el. p. tadeusas.gecis@vilnius.lt. Laikoma, kad konkurso dalyvis teikdamas pasiūlymą konkursui sutiko, kad vokas su dalyvio pasiūlymu būtų atplėštas jam nedalyvaujant.
 3. siūloma kaina;
 4. įsipareigojama pasirašyti konkurso komisijos protokolą, kuriame bus nurodyta konkurso dalyvio pasiūlyta kaina, nuosavybės teisių perleidimo sutartį ir turto perdavimo-priėmimo aktą.
 5. Prie paraiškos pridedami:
  5.1. banko elektroninio išrašo kopija, patvirtinanti, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos;
  5.2. juridinis asmuo: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu;


Pastabos:

 • Konkurso laimėtojas konkurso protokolą pasirašo elektroniniu parašu. Konkurso laimėtojas, neturintis galimybės pasirašyti protokolą elektroniniu parašu, privalės nurodytu laiku atvykti į savivaldybę ir pasirašyt protokolą.
 • Konkurso laimėtojui per 2 darbo dienas nepasirašius konkurso protokolo elektroniniu parašu arba neatvykusiam nurodytu/sutartu laiku pasirašyti (arba el. paštu tadeusas.gecis@vilnius.lt nesutarusiam dėl kito atvykimo laiko) protokolo, laikoma, kad Konkurso dalyvis atsisakė pasirašyti konkurso protokolą, todėl pradinis įnašas negrąžinamas.
 • Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinamas pateikus prašymą.