Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Informacija atsisiųsti

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų

plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina (€)
Pradinis
įnašas
(Lt/€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Antakalnio g. 49,
neįrengta pastogė
141/1000
arba 18,39 kv. m
130,45 1A4p 5488,70 548,87 211 2441
211 2270
J. Basanavičiaus g. 6-19,
neįrengta pastogė
2585/10000
arba 31,94 kv. m
123,56 1A3p 14349,15 1434,92 211 2441
211 2270
Giedraičių g. 18-5A,
neįrengta pastogė
20/100
arba 6,36 kv. m
31,80 1A1m 1119,92 111,99 211 2441
211 2270
Kreivasis skg. 12-6,
neįrengta pastogė
280/1000
arba 5,92 kv. m
21,15 1A1m 1785,24 178,52 211 2441
211 2270
Savičiaus g. 11,
neįrengta pastogė
236/1000
arba 30,61 kv. m
129,72 1A2p 14087,78 1408,78 211 2441
211 2270
Sodų g. 15,
neįrengta pastogė
2201/10000
arba 125,6 kv. m
570,65 1B2p 60294,86 6029,49 211 2441
211 2270

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2016-11-14 iki 2016-11-22 nuo 9 iki 11 val.

Konkursas įvyks 2016-11-24 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti, 211 2441, 211 2270, 2211 2612.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.

2. Siūloma konkreti kaina.

3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.

4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 AB DNB banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.

5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.

6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)


INFORMACIJA:

1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.

2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.