Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

doc Informacija atsisiųsti

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos
dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų

plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(Lt/€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Kalvarijų g. 70-7A,
neįrengta pastogė
204/1000
arba
6,43 kv. m
31,50 2A2p 2480,03 248,00 211 2441
211 2270
Šv. Stepono g. 3,
neįrengta pastogė
1094/10000
arba
21,00 kv. m
191,94 1A2p 9392,78 939,28 211 2441
211 2270
Šv. Stepono g. 31,
neįrengta pastogė
46/1000
arba
13,10 kv. m
284,69 1A3p 5870,45 587,05 211 2441
211 2270
Stumbrų g. 23,
neįrengta pastogė
1463/10000
arba
29,78 kv. m
203,60 1A2p 13046,49 1304,65 211 2441
211 2270
V. Šopeno g. 3-16,
neįrengta pastogė
702/1000
arba
339,65 kv. m
483,83 1A4p 176543,84 17654,38 211 2441
211 2270
V. Šopeno g. 12,
neįrengta pastogė
1477/8040
arba
14,77 kv. m
80,40 1A3p 6653,05 665,31 211 2441
211 2270
V. Šopeno g. 12,
neįrengta pastogė
4102/22414
arba
41,02 kv. m
224,14 1A3p 18394,03 1839,40 211 2441
211 2270
Savičiaus g. 11,
neįrengta pastogė
236/1000
arba
30,61 kv. m
129,72 1A2p 14087,78 1408,78 211 2441
211 2270

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2017-02-20 iki 2017-02-28 nuo 9 iki 11 val.

Konkursas įvyks 2017-03-02 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti, 211 2441, 211 2270, 2211 2612.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  2. Siūloma konkreti kaina.
  3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.
  4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 AB DNB banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.
  5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.
  6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.
  7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)


INFORMACIJA:

1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.

2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.