Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos
dalis
Bendras 
neįrengtos
pastogės
patalpų

plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina
(€)
Pradinis
įnašas
(Lt/€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Vasario 16-osios g. 2-9A,
neįrengta pastogė
41/10000
arba
2,10 kv. m
512,36 1A5/p 1006,14 100,61 211 2241
211 2255
Vasario 16-osios g. 2-78A,
neįrengta pastogė
41/10000
arba
0,94 kv. m
228,99 1A5p 450,94 45,09 211 2441
211 2255
Aušros Vartų g. 16B-18,
neįrengta pastogė
5526/25627
arba
55,26 kv. m
256,27 2A2/p 27630,0 2763,0 211 2441
211 2255
Sėlių g. 27A-19,
neįrengta pastogė
18/100
arba
3,85 kv. m
21,40 2A1/m 1211,06 121,10 211 2441
211 2255
Kauno g. 6-27,
neįrengta pastogė
2008/10000
arba
24,96 kv. m
124,30 1A3p 8181,2 818,12 211 2441
211 2255
T. Vrublevskio g. 4,
neįrengta pastogė
17043/54977
arba
170,43 kv. m
549,77 1A3p 85215,0 8521,5 211 2441
211 2255
Pranciškonų g. 2A-31,
neįrengta pastogė
1220/10000
arba
2,22 kv. m
18,18 2A2p 981,59 98,16 211 2441
211 2255
Švitrigailos g. 6,
neįrengta pastogė
1746/10000
arba
97 kv. m
555,56 1A4/p 48497,0 4849,7 211 2441
211 2255
Šaltinių g. 3C-46,
neįrengta pastogė
2519/10000
arba
15,23 kv. m
60,47 2A2/p 6915,23 691,5 211 2441
211 2255
Savanorių pr. 63,
neįrengta pastogė
193/10000
arba
8,06 kv. m
417,37 1A3p 1938,06 193,81 211 2441
211 2255
Šv. Stepono 19-101,
dalis negyvenamosios patalpos pastato rūsyje
2220/10000
arba
2,81 kv. m
12,64 1A3/p 692,81 69,28 211 2441
211 2255

 

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 1 aukšte 16 arba 17 langelyje nuo 2018-04-26 iki 2018-05-07 nuo 9 iki 15 val.

Konkursas įvyks 2018-05-10 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti, 211 2441 ir 211 2255.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.

2. Siūloma konkreti kaina.

3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.

4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą  LT95 4010 0424 0363 2773 Luminor banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.

5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.

6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)

 

INFORMACIJA:

1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.

2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.