Savivaldybei priklausančių neįrengtų pastogių patalpų dalių perleidimo bendraturčiams uždaras konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija uždaro konkurso būdu perleidžia bendraturčiams nuosavybės teises į Savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės patalpų dalį.

Informacija atsisiųsti

Adresas Savivaldybės
parduodama
neįrengtos
pastogės
patalpos dalis
Bendras
neįrengtos
pastogės
patalpų

plotas
(kv. m)
Pastato
žymėjimas
plane
Pradinė
pardavimo
kaina (€)
Pradinis
įnašas
(Lt/€)
Savivaldybės
atstovų
telefonai
1 2 3 4 5 6 7
Algirdo g.69,
neįrengta pastogė
203/1000
arba 26,83 kv. m
132,16 1A2p 11611,88 1161,19 211 2182
211 2441
Arklių g. 22-12,
neįrengta pastogė
112/1000
arba 17,65 kv. m
157,61 1A3p 8347,55 834,75 211 2182
211 2441
Birutės g. 33A,
neįrengta pastogė
88/1000
arba 1,72 kv. m
19,50 2A2m 782,69 78,27 211 2182
211 2441
Literatų g. 4-13,
neįrengta pastogė
1530/10000
arba 1,70 kv. m
11,14 1A3p 782,65 78,26 211 2182
211 2441
Mindaugo g. 32,
neįrengta pastogė
1330/10000
arba 33,29 kv. m
250,32 1A4p 14351,96 1435,20 211 2182
211 2441
Šv. Stepono g. g. 19,
neįrengta pastogė
2907/10000
arba 78,28 kv. m
269,28 1A3p 36912,19 3691,22 211 2182
211 2441
Šv. Stepono g. 25,
neįrengta pastogė
1058/10000
arba 42,88 kv. m
405,26 1A3p 20216,94 2021,70 211 2182
211 2441
Tyzenhauzų g. 33-6,
neįrengta pastogė
3732/10000
arba 19,07 kv. m
51,09 1A1m 3929,77 392,98 211 2182
211 2441
Trakų g. 4,
neįrengta pastogė
60/1000
arba 2,77 kv. m
46,17 1A2p 1304,32 130,43 211 2182
211 2441

Uždaro konkurso dalyviai (bendraturčiai arba jų įgalioti asmenys) registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab.

nuo 2016-05 -16 iki 2016-05-24 nuo 9 iki 11 val.

Konkursas įvyks 2016-05-26 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a. 215 kabinete). Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2182, 211 2441, 211 2612.

Bendraturčiai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Nuosavybės teisių perleidimo konkursui“. Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.

2. Siūloma konkreti kaina.

3. Įsipareigojimas pasirašyti nuosavybės teisių perleidimo sutartį bei perdavimo-priėmimo aktą.

4. Banko įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, jog konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0424 0393 0161 AB DNB banke sumokėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (kodas 188710061) pradinį įnašą, lygų 10 procentų nustatytos pradinės kainos.

5. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ,,nuorašas tikras“ ir atsakingo asmens parašu.

6. Dokumentai patvirtinantys, kad paraišką pateikęs asmuo yra bendraturtis: pažyma iš nekilnojamojo turto registro, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis pastate turi nuosavybės teise priklausančių patalpų, t.y. turi teisę į dalį bendro naudojimo patalpų (palėpės, pusrūsio, rūsio) ir/ar turi įregistravęs nuosavybės teises į jam priklausančią dalį.

7. Kiti dokumentai (pvz. esant reikalingumui – realiųjų dalių nustatymo (paskaičiavimo) projektas, suderintas su visais bendraturčiais ir pan.)

INFORMACIJA:

1. Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl Nuosavybės teisių į Savivaldybei priklausančią dalį perleidimo bendraturčiams uždaro konkurso būdu tvarkos tvirtinimo“. Su minėtu Tarybos sprendimu konkurso dalyvis supažindinamas pasirašytinai pateikdamas voką.

2. Konkurso dalyviui laimėjus konkursą, tačiau neatvykus pasirašyti konkurso protokolo, pradinis įnašas negrąžinamas.

3. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pateikus atskirą prašymą pradinis įnašas grąžinamas.