Skelbiamas Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus konkursas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SKELBIA KONKURS
Ą KAZIUKO MUGĖS PREKYBOS
ORGANIZATORIUI PARINKTI

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia konkursą Kaziuko mugės prekybos organizatoriui parinkti. Kaziuko mugė vyks 2017 m. kovo 3, 4 ir 5 d., 2018 m. kovo 2, 3 ir 4 d. ir 2019 m. kovo 1, 2 ir 3 d. Gedimino prospekte, Pilies, Didžiojoje, Vokiečių (neporinių namų pusėje), Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėse ir prie jų esančiose aikštėse ir skveruose (Katedros, Rotušės aikštėse ir Konstantino Sirvydo, Odminių skveruose) pagal suderintą schemą. Konkurso laimėtojas privalo organizuoti mugę puoselėjant Šv. Kazimiero šventės istorines tradicijas. Kaziuko mugėje galima prekiauti tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės, dailiųjų amatų ir rankų darbo dirbiniais, žemės ūkio, maisto produktais prie prekystalių, iš vežimėlių, transporto priemonių ir kitų prekybos įrenginių.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Konkurso dalyviai su dokumentais (konkurso sąlygomis) gali susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt » Savivaldybė  » Skelbiamas Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus konkursas.

Konkurso dalyvių pateikiami dokumentai (nurodyti Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 14 ir 15 punktuose) turi būti susiūti, sunumeruoti, pasirašyti juridinio asmens vadovo, patvirtinti antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose) ir pateikti užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį) su užrašu „Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkursui“ iki 2017 m. sausio 16 d. 11 val. į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3 – 15, 16 arba 17 langelyje. Atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numeris (8 5) 211 2041).

Vokai su konkursiniais pasiūlymai bus atplėšiami 2017 m. sausio 16 d. 11 val. 215 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 211 2269 arba el. paštu audrone.kernagiene@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.


Konkurso dokumentai atsisiųsti:

Konkurso nuostatai,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas,
4 priedas.


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 30-2716

KAZIUKO MUGĖS PREKYBOS ORGANIZATORIAUS PARINKIMO KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai reglamentuoja Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkurso (toliau – konkursas) tvarką ir Kaziuko mugės organizavimo sąlygas. Konkurso tikslas yra nustatyti Kaziuko mugės prekybos organizatorių.

2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

3. Konkursą vykdo Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkurso vykdymo komisija (toliau – Komisija). Organizacinį darbą (konkurso skelbimą, susirašinėjimą su konkurso dalyviais ir kt.) atlieka Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

KONKURSO OBJEKTAS

5. Konkurso objektas – Kaziuko mugės rengimas 2017 m. kovo 3, 4 ir 5 dienomis, 2018 m. kovo 2, 3 ir 4 dienomis ir 2019 m. kovo 1, 2 ir 3 dienomis. Kaziuko mugė gali vykti Gedimino prospekte, Pilies, Didžiojoje, Vokiečių (neporinių namų pusėje), Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėse ir prie šių gatvių esančiose aikštėse ir skveruose (Katedros (Kaziuko mugės vietą ir laiką suderinus su Arkivyskupijos kurija) ir Rotušės aikštėse ir Konstantino Sirvydo ir Odminių skveruose) pagal suderintą schemą. Kaziuko mugės vietos ir datos gali būti tikslinamos (papildomos ar išbraukiamos) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu dėl leidimo organizuoti Kaziuko mugę.

6. Kaziuko mugė organizuojama siekiant puoselėti istoriškai susiklosčiusias Kaziuko mugės tradicijas ir  Šv. Kazimiero šventę. Organizuojama tradicinė Kaziuko mugės prekyba (prekiauti galima tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės, dailiųjų amatų ir rankų darbo gaminiais, žemės ūkio, maisto produktais prie prekystalių, vežimėlių, iš transporto priemonių ir kitų prekybos įrengimų). Demonstruojami tradiciniai liaudies amatai. Prekiauja patys gamintojai ir kūrėjai savo pagamintais gaminiais ir užauginta produkcija.

7. Prekiauti leidžiama fiziniams ir juridiniams asmenims, Kaziuko mugės prekybos organizatoriui gavus leidimus prekiauti viešojoje vietoje renginio metu (sumokėjus vietinę rinkliavą pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus), kuriuos išduos Savivaldybės administracijos Turto departamento  Licencijavimo ir leidimų skyrius. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos teisės aktų nustatyta tvarka. Kaziuko mugės prekybos organizatorius užtikrina, kad mugėje būtų prekiaujama (teikiamos paslaugos) tik gavus visus mugės prekiautojams (paslaugų tiekėjams) reikalingus leidimus. Mugės prekiautojai (paslaugų teikėjai) moka Kaziuko mugės prekybos organizatoriui už teikiamas paslaugas mokestį, nurodytą mugės organizatoriaus pasiūlyme organizuoti mugę, atsižvelgus į užimamą plotą.

8. Kaziuko mugės prekybos organizatorius privalo organizuoti mugės prekybą, puoselėti tautiškumo tradicijas, įrengti infrastruktūrą ir organizuoti mugės (prekybos ir kultūrinės programos) informacinę kampaniją.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI KAZIUKO MUGĖS PREKYBOS ORGANIZATORIUI

9. Kaziuko mugės prekybos organizatorius privalo laikytis Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Prekybos viešosiose vietose taisyklių. Kaziuko mugės prekybos organizatorius turi gauti leidimą organizuoti renginį. Tiksli mugės vieta apibrėžiama schemoje (prekybos ir koncertinių vietų, biotualetų ir konteinerių išdėstymo), kurią rengia Kaziuko mugės prekybos organizatorius. Schemoje nurodomas tikslus prekybos vietos užimamas plotas (kv. m) ir skirtingų plotų prekybos vietų skaičius. Schema  turi būtų viešai paskelbta internete. Schemą derina Miesto plėtros departamentas, Licencijavimo ir leidimų skyrius, Miesto ūkio ir transporto departamentas ir Saugaus miesto departamentas. Mugės išdėstymo schemai pritaria Renginių derinimo komisija. Eismo organizavimo projektą rengia Kaziuko mugės prekybos organizatorius ir derina ją su Miesto ūkio ir transporto departamentu. Organizatorius su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ suderina viešojo transporto maršruto pakeitimus ir automobilių stovėjimo vietų panaudojimo klausimus.

10. Konkurso laimėtojas – Kaziuko mugės prekybos organizatorius privalo:

10.1. organizuoti mugės prekybą:

10.1.1. organizuoti prekybą tradiciniais gaminiais – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniais, žemės ūkio ir maisto produktais ir kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais (ypač verbomis)  pagal prekybos vietų išdėstymo schemą;

10.1.2. užtikrinti, kad prekiautojai galėtų vietas užsisakyti iš anksto (ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki Kaziuko mugės pradžios) ir registruotis elektroniniu būdu, sukurti interneto svetainę, kurioje būtų galima rasti informaciją apie Kaziuko mugę, vietų registraciją ir kitą informaciją ir pažymėti prekybos vietas;

10.1.3. užtikrinti, kad būtų demonstruojama tradicinių gaminių gamyba, amatininkams, turintiems tautinio paveldo produkto sertifikatus būtų skirtos prekybos vietos:

10.1.3.1. Gedimino prospekte nuo Katedros aikštės iki Vilniaus gatvės prekybai ne  maisto produktais;

10.1.3.2. T. Vrublevskio gatvėje prekybai maisto produktais;

10.1.4. užtikrinti, kad Katedros aikštėje prekiautų socialinės įmonės, neįgaliųjų organizacijos ir įstaigos, savo dirbinius demonstruotų ir platintų tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės ir vienuolijos, skiriant prekybos vietas sumokėjus tik vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti išdavimą (jeigu jis reikalingas), nerenkant papildomų mokesčių;

10.1.5. užtikrinti, kad būtų organizuojama prekyba pagal atskiras zonas, grupuojant prekes pagal asortimentą: pinti gaminiai, keramika, tekstilė, medžio dirbiniai, stiklo gaminiai, pieno, mėsos, duonos, konditerijos gaminiai, maitinimo paslaugos, užsienio svečių gaminiai ir panašiai;

10.1.6. užtikrinti, kad Vilniaus dailės akademijai, menų kolegijoms ir meno mokykloms būtų sudarytos sąlygos prekiauti, skiriant prekybos vietas sumokėjus tik vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti išdavimą, nerenkant papildomų mokesčių, jeigu prekiaus jų studentai ir moksleiviai savo pagamintais gaminiais;

10.1.7. užtikrinti, kad neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančioms organizacijoms ir įstaigoms būtų sudarytos sąlygos prekiauti Šventaragio gatvėje (neteikiant maitinimo paslaugų), skiriant prekybos vietas sumokėjus tik vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti išdavimą, nerenkant papildomų mokesčių, jeigu jos prekiaus jų pačių pagamintais gaminiais;

10.1.8. užtikrinti, kad mugėje prekiautų tik patys gamintojai ir augintojai ir (arba) jų šeimos nariai (šeimos nariais laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis);

10.1.9. organizuoti Kaziuko mugę, puoselėjant Šv. Kazimiero šventės istorines tradicijas,  skirti mugės apipavidalinimui senovinius tautinius puošybos ir meno atributus, dekoracijas ir įrenginius, suteikti mugei šventinį autentišką  Šv. Kazimiero šventės įvaizdį;

10.1.10. užtikrinti, kad būtų prekiaujama tik numatytu prekių asortimentu schemoje  numatytose vietose pagal atskiras zonas;

10.1.11. užtikrinti, kad prekybos įranga būtų tvarkinga ir atitiktų mugės tematiką, būtų įrengtos iškabos, mugės dalyviai prekiautų iš vienodos spalvos prekybos įrangos (vienoda palapinių spalva visoje mugėje arba atskirose prekybos zonose to paties asortimento prekėmis);

10.2. glaudžiai ir geranoriškai bendradarbiauti su kultūrinės pramoginės programos rengėjais, Savivaldybės administracija ir už mugės organizavimą, priežiūrą ir kontrolę atsakingais  jos padaliniais bei Vilniaus etninės kultūros centru:

10.2.1. numatyti vietas meno kolektyvams koncertuoti;

10.2.2. užtikrinti galimybę mugės kultūrinę programą rengti Rotušės aikštėje, jos prieigose ir kitose susitarimo būdu numatytose (rengiant programą) vietose;

10.3. įrengti infrastruktūrą:

10.3.1. pastatyti biotualetus, šiukšlių surinkimo konteinerius schemoje nurodytose vietose;

10.3.2. pastatyti laikinus kelio ženklus pagal Miesto ūkio ir transporto departamento suderintą schemą;

10.3.3. užtikrinti elektros tiekimą iš anksto nustatytose kultūrinės programos vietose;

10.4. vykdyti mugės (prekybos ir kultūrinės programos) informacinę kampaniją:

10.4.1. informuoti per nacionalinę ir regioninę žiniasklaidą, spaudos leidiniuose ir miestų ir miestelių informaciniuose centruose apie planuojamą renginį, reikalavimus prekiautojams ir prekių asortimentui, prekybos vietų skaičių, leidimų išdavimo laiką, vietą ir tvarką;

10.4.2. reklamuoti mugę ir jos kultūrinę programą per nacionalinę, regioninę ir tarptautinę žiniasklaidą, spaudos leidiniuose, internete ir kitomis priemonėmis. Kaziuko mugės kultūrinę programą derinti su suinteresuotomis šalimis ir įtraukti Šv. Kazimiero šventės renginius, vykstančius Vilniaus mieste;

10.4.3. išleisti ir išplatinti mugės žemėlapį pasiūlytu tiražu, nurodytu konkursiniame pasiūlyme dėl Kaziuko prekybos mugės organizavimo pagal šių nuostatų 1 priede pateiktą formą, įrengti informacinius stendus mugėje;

10.4.4. paskelbti sukurtoje interneto svetainėje interaktyvų žemėlapį, kuriame sužymėti visi mugės dalyviai (jų gaminiai) su jiems skirtomis vietomis bei renginiai ar lankytinos vietos. E. miesto departamentui suderintu formatu turi būti pateikta informacija, kuri bus viešinama;

10.5. gauti leidimą (Saugaus miesto departamente) rengti viešąjį renginį teisės aktų nustatyta tvarka;

10.6. užtikrinti nuolatinį mugės teritorijos valymą ir priežiūrą, o pasibaigus mugei sutvarkyti teritoriją iš karto, bet ne vėliau kaip iki 6 val. ryto;

10.7. mugei pasibaigus sutvarkytą mugės teritoriją pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui, atlyginant atsiradusią žalą;

10.8. užtikrinti viešąją tvarką, sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos palaikymo ir užtikrinimo;

10.9. užtikrinti mugės kultūros programos vietų apsaugą;

10.10. įsipareigoti, kad iš mugės prekiautojų nebūtų imamas didesnis mokestis, nei pasiūlytas konkurso pasiūlyme;

10.11. užtikrinti, kad prekybos leidimų kiekis atitiktų vietų skaičių, numatytą mugės prekybos vietų išdėstymo schemoje, o prekiautojai neužimtų didesnio prekybos ploto, nei numatyta išduotame leidime;

10.12. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams tikrinti, kaip organizuojama Kaziuko mugė;

10.13. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai, jais būtų prekiaujama tik turint atitinkamas licencijas, o prekiaujančių alkoholiniais gėrimais juridinių asmenų skaičius būtų iš anksto suderintas su Savivaldybe;

10.14. užtikrinti, kad į mugės teritoriją galėtų įvažiuoti tik mugės ir kultūrinės programos dalyvių transporto priemonės ir tik tokiose vietose ir tokiu metu, kad nebūtų trukdoma mugės dalyviams;

10.15. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų naudojama komercinė reklama, išskyrus prekių ir (ar) paslaugų  reklamą, susijusią su Kaziuko muge;

10.16. pagerbti geriausius Kaziuko mugės amatininkus.

10.17. organizuoti mugę, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos siūlymus ir rekomendacijas;

10.18. kasmet iki balandžio 15 dienos pateikti Komisijai ataskaitą apie Kaziuko mugės prekybos organizavimą,  gautas pajamas, viešosios tvarkos ir eismo problemas, kilusias mugės metu, ir pasiūlymus kitiems metams.

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

11. Konkurso skelbimo tekstą ir pateikiamų dokumentų sąrašą tvirtina Komisija.

12. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

12.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą ir konkurso sąlygos;

12.2. Kaziuko mugės rengimo vietų sąrašas;

12.3. konkurso dokumentų įsigijimo vieta ir laikas;

12.4. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

12.5. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numeris;

12.6. būsimo Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta, data ir laikas;

12.7. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti Komisija.

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

13. Konkurso dalyviai  su dokumentais (konkurso sąlygomis) gali susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia Interesantų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį). Ant tokio voko turi būti užrašas „Kaziuko mugės prekybos organizatoriaus parinkimo konkursui“. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas, neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir Komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma Komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2772 redakcija

14. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti, sunumeruoti ir pasirašyti juridinio asmens vadovo ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

15. Voke valstybine kalba turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. laisvos formos paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei el. pašto adresas ir išsamus įmonės veiklos aprašymas, pageidavimas organizuoti Kaziuko mugę;

15.2. juridinio asmens vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška – konkursinis pasiūlymas su išsamia informacija apie Kaziuko prekybos mugės organizavimą (1 priedas). Kartu su nustatytos formos paraiška pateikiama Kaziuko mugės prekybos organizavimo aprašymas;

15.3. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro;

15.4. mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 1000 (vieno tūkstančio) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią AB DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvos įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio garantija (2 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, per 35 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, o konkurso laimėtojui per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo, išskyrus 32 punkte nurodytus atvejus.

16. Neįvykdžius nors vieno 15 punkto reikalavimo arba pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus nagrinėjama.

17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami. Jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais gaunamas pavėluotai, jis neregistruojamas ir tuo atveju, jeigu yra teikiamas tiesiogiai, iš karto grąžinamas jį teikiančiam asmeniui neatplėštas. Tuo atveju, jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais siunčiamas paštu, siuntėjas turi teisę jį atsiimti per 1 mėnesį nuo galutinio konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Siuntėjui neatsiėmus voko, jis naikinamas neatplėštas teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

2016 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2772 redakcija.

18. Konkursui pateikta medžiaga registruojama Interesantų aptarnavimo skyriuje ir ant pateikto voko užrašomas registravimo numeris ir tikslus priėmimo laikas.

19. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, Komisija tą pačią dieną atvirame posėdyje atplėšia vokus ir patikrina visus pateiktus konkurso dalyvių dokumentus.

20. Komisija, atplėšusi vokus su pateiktais dokumentais, per 3 darbo dienas surašo konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Protokolą pasirašo visi dalyvaujantys Komisijos nariai. Komisija gali paprašyti, kad konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys raštu išaiškintų savo pateiktus dokumentus, nekeisdami jų esmės.

21. Licencijavimo ir leidimų skyrius privalo saugoti gautus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir 5 metus po jo pabaigos.

22. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra neskelbiama ir neteikiama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

VI SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

23. Komisija turi:

23.1. patikrinti konkurso dalyvių dokumentus ir parengti Komisijos posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai, o atskirai nurodomi tie dalyviai, kurių pateikti dokumentai neatitinka 15 punkte numatytų reikalavimų;

23.2. įvertinti konkurso dalyvių paraiškas ir dokumentus ir, remdamasi nustatytais kriterijais, išrinkti konkurso laimėtoją. Konkurso rezultatai nurodomi Komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.

24. Komisijai nusprendus, kad konkurso dalyvio pateiktas planuojamos Kaziuko mugės prekybos organizavimo aprašymas neatitinka konkurso organizavimo nuostatų, konkurso dalyvio pasiūlymas nenagrinėjamas.

25. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai yra šie:

25.1. kvalifikacija ir patirtis panašių renginių, mugių organizavimo srityje – 20 proc. vertinimo lyginamosios reikšmės;

25.2. mugės (prekybos ir kultūrinės programos) informacinės kampanijos aprašymas  (informacija apie mugėje dalyvausiančių prekiautojų išankstinį registravimą ir jų pateiktos produkcijos įvertinimas, galimybė įdiegti elektroninę bilietų pardavimo sistemą, mugės viešinimas) – 10 proc. vertinimo lyginamosios reikšmės;

25.3. siūlomas mažiausias mokestis  už 2 kv. m prekybos plotą  (už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje išdavimą ir teikiamas  paslaugas) mugės prekiautojams už visą mugės laikotarpį (už  tris dienas) – 30 proc. vertinimo lyginamosios reikšmės;

25.4. mugės prekybos organizavimo aprašymas (informacija, kaip bus organizuojama prekybos mugė,  preliminari mugės išdėstymo schema, numatoma prekybos įranga) – 10 proc. vertinimo lyginamosios reikšmės;

25.5. siūloma kasmet mokėti parama socialinės infrastruktūros plėtrai – 30 proc. vertinimo lyginamosios reikšmės.

26. Kiekvienas rodiklis, nurodytas 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 ir 25.5 punktuose, vertinamas 1–5 balais (už didžiausią rodiklio dydį skiriama 5 balai, už mažiausią – 1 balas) ir dauginamas iš lyginamosios reikšmės koeficientų: patirties –  0,2, mugės informacinės kampanijos – 0,1, mokesčio už prekybą – 0,3, mugės prekybos organizavimo aprašymo – 0,1 ir siūlomos paramos socialinės infrastruktūros plėtrai – 0,3. Kiekvieno konkurso dalyvio balai pagal rodiklius sumuojami.

27. Konkurso laimėtojas atrenkamas pagal surinktų balų skaičių. Laimėtoju Kaziuko mugės prekybai organizuoti skelbiamas dalyvis, surinkęs daugiausiai balų. Surinkus vienodą balų skaičių, laimėtoju skelbiamas dalyvis, turintis didesnę renginių organizavimo patirtį, o šiems balams esant vienodiems tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką). Konkurso vertinimo rezultatai ir laimėtojas įrašomi Komisijos posėdžio protokole.

28. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jei jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus.

29. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo. Patvirtinus konkurso rezultatus, Licencijavimo ir leidimų skyrius per 5 darbo dienas privalo raštu informuoti visus konkurso dalyvius.

30. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, konkursas skelbiamas pakartotinai.

31. Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių nuostatų 29 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos.

32. Savivaldybės administracija įgyja teisę pasinaudoti konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija (užstatu, pervestu į Savivaldybės sąskaitą, arba banko garantija), jeigu:

32.1. konkurso dalyvis suėjus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui, atplėšus vokus  atsiims, atsisakys ir (ar) vienašališkai pakeis savo pasiūlymą;

32.2. konkurso dalyvis atsisakys (neatvyks) pasirašyti patvirtintos formos sutarties konkurso dalyvio pateiktame pasiūlyme, atitinkančiame nuostatų reikalavimus, nurodytomis sąlygomis.


VII SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

33. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus    (toliau – įsakymas), sutartis (3 priedas) su Kaziuko mugės prekybos organizatoriumi turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 15  kalendorinių dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Turto departamentui:

33.1. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį 10000 (dešimties tūkstančių) Eur užstato (depozito) pervedimą (užstatas (depozitas) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 15  kalendorinių dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos) sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti, į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią AB DNB banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 10000 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas sutarčiai pasibaigus po 45 kalendorinių dienų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejus);

33.2. arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduotą 10000 (dešimties tūkstančių) Eur dydžio garantiją (4 priedas) sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

34. Pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju, ją papildyti, keisti ar pratęsti galima tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

35. Jeigu konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją, arba su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia ar atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas,  Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1000 (vieno tūkstančio) Eur užstato (depozito), pervesto į 15.4 punkte nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio garantija konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

36. Jeigu konkurso laimėtojas suėjus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui, atplėšus vokus atsiima, atsisako ir (ar) vienašališkai pakeičia savo konkursinį pasiūlymą, vengia arba atsisako pervesti į Savivaldybės nurodytą sąskaitą užstatą (depozitą) arba pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją, arba su Savivaldybės administracija nepasirašo šios sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas, Komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, o tokio nesant skelbti naują konkursą.