Sostinės savivaldybė ketina išsinuomoti 50 būstų

Vilniaus miesto savivaldybė, vykdant suplanuotus strateginius tikslus, planuoja išsinuomoti 50 būstų socialinio būsto reikmėms. Šiam tikslui pasiekti Savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1867 „Dėl nuomos teisių įsigijimo iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų“ nustatė 1 kv. m naudingojo ploto nuomos kainą, kuri negali viršyti 16 Eur už 1 kv. m per mėnesį įskaitant galimą nuomos kainos indeksavimą. 2023-12-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2868/23 „Dėl būstų nuomos įsigijimo iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintos pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai planuojamiems išsinuomoti būstams.

Nesurinkus reikiamo kiekio paraiškų skelbiamoms deryboms, Savivaldybė, kaip perkančioji organizacija, priėmė sprendimą tęsti būstų nuomos įsigijimą neskelbiamų derybų būdu iki kol išsinuomos reikiamą kiekį būstų. Neskelbiamas derybas preliminariai planuojama vykdyti iki 2025 m. gruodžio 31 d., tačiau šis terminas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į išsinuomotų būstų kiekį ir kitas aplinkybes.

Nuomos objektas – 21-47 kv. m gyvenamosios paskirties būstai, esantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Būstai nuomojami su teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais, sandėliukais ir pan.), jei tokie yra, išskyrus automobilių stovėjimo vietas. Nuomojami visiškai įrengti ir tinkami gyventi būstai. Prioritetas teikiamas mažesnio ploto būstams. Nenuomojami būstai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose su krosniniu šildymu. Reikalavimai planuojamiems išsinuomoti būstams surašyti pirkimo sąlygose, kurias rasite paspaudę šią nuorodą (https://aktai.vilnius.lt/document/30402933).

Paraiškos (pasiūlymai) gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška būtina yra pateikti užpildytą sutikimo formą ir buto kadastrinių matavimų bylos kopiją (arba plano kopiją).

Bet kuris suinteresuotas kandidatas, pageidaujantis dalyvauti neskelbiamose derybose, užpildytą paraišką, sutikimą ir kadastrinių matavimų bylos kopiją (planą) gali siųsti paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt preliminariai iki 2025 m. gruodžio 31 d. imtinai.

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

Kandidatai dėl sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su būstų nuomos įsigijimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros grupės vadovę Agatą Isajevą, el. p. agata.isajeva@vmb.lt, tel. 8 600 91911 arba į Plėtros grupės plėtros partnerę Jolantą Dudzinską, el. p. jolanta.dudzinska@vmb.lt, tel. 8 601 69955.