UAB „Vilniaus vandenys“ skelbia pakartotinį viešą aukcioną, per kurį kainos apklausos būdu parduoda naudotus biuro baldus.

Baldai parduodami visi kartu, neskaidant į atskiras pozicijas. Parduodamų baldų apžiūra vyks 2018 m. rugpjūčio mėn. 22–24 dienomis iš anksto sutartu laiku. Atsakingas asmuo – Saulius Kalinauskas, tel. 8 614 73326. Baldų buvimo vietos: Titnago g. 74, Sietyno g. 13, Gilužio g. 17, Antavilių g. 29 Vilniuje.
Pasirašytą ir nuskanuotą Kainos pasiūlymą siųsti el. paštu aukcionas@vv.lt iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 14.00 val. Jeigu pirkėjas yra įgaliotas asmuo – tokiu atveju turi būti pridedamas ir įgaliojimas.
Dalyvis savo vardu gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei vienas dalyvis savo vardu pateikia du ar daugiau pasiūlymų skirtingomis kainomis, galiojančiu laikomas pasiūlymas, kuriame pasiūlyta didesnė kaina.
Pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą, per 3 darbo dienas po pasiūlymo teikimo termino pabaigos, el. paštu bus išsiųstas pranešimas atvykti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį ir išrašyta išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra. Išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 5 kalendorinės dienos.
Bendrovė bet kokiu metu iki Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus pasiūlymus.
Įsigytus baldus pasiimti ir Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašyti pirkėjas turi ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po išankstinės sąskaitos apmokėjimo.