Vidaus reikalų ministerija patvirtino Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programą

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.8.7 papunkčiu 2015 m. birželio 19 d. Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V- 513 patvirtino Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programą (programa su priedais atsisiųsti)