Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“ perka gyvenamąsias patalpas

Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“ perka gyvenamąsias patalpas, t.y.  nekilnojamąjį turtą – pastatą su žemės sklypu, esantį Vilniaus miesto Pilaitės mikrorajone.

Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“ įsigys pastatą, kurio bendrasis (naudingasis) plotas apie 120,00 m2. ir ne mažesnis nei 115,00 m2.. Pastatui priklausančios žemės plotas turėtų būti ne didesnis nei 20 a., bet ne mažesnis nei 4 a.

Perkamas pastatas turės būti tvarkingas, visiškai įrengtas ir tinkamas gyventi, su visais centralizuotais komunaliniais patogumais. Pirkimo objektas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre ir registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) turi būti įregistruotas kaip gyvenamosios paskirties pastatas, suformuotas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

Pastato statybos baigtumas, paraiškų teikimo dieną įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti 100 proc. Pastato nusidėvėjimas negali būti didesnis nei 60 proc. Jei paraiškų teikimo dieną pastato statybos baigtumas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, yra mažesnis kaip 100 proc., paraiškos teikėjas įsipareigoja įregistruoti pastatą 100 proc. statybos baigtumu ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pasiūlymų eilės sudarymo dienos;

Iki pastato teritorijos turės būti kietos dangos privažiavimas.

Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“  kviečia aktyviai teikti paraiškas dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo. Norintys parduoti patalpas asmenys paraiškas pateikia tiesiogiai patys, arba per kurjerį, ar atsiunčia registruotu laišku paštu. Paraiškas galės teikti tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys. Paraiškos priimamos Viešosios įstaigos „Atsigręžk į vaikus“ administracijoje  (Saltoniškių g. 10A, Vilnius) nuo 9-17 val. , tel. Nr. (8 5) 2385770.

Paraiškų pateikimo terminas: paraiškos teikiamos iki 2020m. rugpjūčio mėn. 12 d.  15:00 val. (Lietuvos laiku).

Informacija apie Pirkimą taip pat skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir Viešosios įstaigos „Atsigręžk į vaikus“ interneto svetainėje https://atsigrezk.org/  (pirkimo sąlygos pridėtos prie skelbimų)

Kandidatai pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su gyvenamųjų patalpų pirkimu, gali gauti ir Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“, kontaktinis asmuo klausimams – Ligita Pabijūnienė, el.p. Ligita.Atsigrezk@gmail.com , tel. mob.+370 616 01676.

Pirkimo sąlygos