Vilniaus miesto savivaldybė atnaujintomis pirkimo sąlygomis perka 200 butų Vilniaus mieste

Savivaldybė įsigys 200 butų skelbiamų derybų būdu. Neįsigijus reikiamo butų kiekio skelbiamų derybų būdu, butai bus perkami neskelbiamų derybų būdu.

Pirkimo objektas – ne senesni nei 1961 m. statybos būstai, kurių fizinis nusidėvėjimas ne didesnis nei 60 procentų. Statybos baigtumas, paraiškų teikimo dieną įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 50 procentų. Butas paraiškų (pasiūlymų) teikimo dieną arba ne vėliau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo pasiūlymų eilės sudarymo dienos turi būti visiškai įrengtas ir tinkamas gyventi. Pirkimo objekto kaina nustatoma atlikus individualų vertinimą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis arba atsižvelgiama į vidutinę rinkos vertę, nustatytą masinio vertinimo metu, kuri skelbiama VĮ „Registrų centras“ tinklapyje. Po įvykusių derybų, kuriose dalyvavo vienas dalyvis, gali būti inicijuojamas preliminarios sutarties pasirašymas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Preliminarioje sutartyje numatomas avansas iki 25 procentų nuo suderėtos būsto kainos.

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir laimėjusių kandidatų eilė sudaroma pagal šiuos kriterijus:

  1. būsto statybos metus (mažėjimo tvarka);
  2. būsto kainą už naudingojo ploto 1 kv. m (didėjimo tvarka).

Paraiškos (pasiūlymai) nuo šiol gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška būtina yra pateikti užpildytą sutikimo formą ir buto kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos iki 2021-08-31 imtinai paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt .

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su gyvenamųjų patalpų pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros projektų vadovę Agatą Isajevą, el. p. agata.isajeva@vmb.lt, tel. (8 5) 240 9400, mob. tel. 8 600 91911.