Vilniaus miesto savivaldybė socialinio būsto reikmėms perka butus visose Vilniaus miesto seniūnijose

Savivaldybė, vykdant suplanuotus strateginius tikslus, planuoja įsigyti 180 būstų Vilniaus mieste. Šiam tikslui pasiekti 2023-06-08 buvo priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-30 „Dėl socialinių būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, kuriuo yra  patvirtintos maksimalios mokėtinos 1 kv. m kainos pagal pastatų statybos metus bei kiti reikalavimai perkamiems būstams. Nesurinkus reikiamo kiekio paraiškų skelbiamoms deryboms, Savivaldybė, kaip perkančioji organizacija, priėmė sprendimą tęsti pirkimą neskelbiamų derybų būdu iki kol bus nupirktas reikiamas kiekis butų. Neskelbiamas derybas preliminariai planuojama vykdyti iki 2024 m. rugsėjo 30 d., tačiau šis terminas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į įsigytų butų kiekį ir kitas aplinkybes.

Pirkimo objektas – 1-4 kambarių gyvenamosios paskirties būstai, esantys ne ankstesnės nei 1961 m. statybos mūriniuose/plytiniuose/monolitiniuose pastatuose. Didžiausias prioritetas teikiamas mažesnio ploto įrengtiems būstams. Perkant būstus atkreiptinas dėmesys, kad būsto faktinis išplanavimas atitiktų kadastrinius matavimus, priešingu atveju, kandidatų prašoma užsakyti naujus kadastrinius matavimus. Statybos baigtumas, paraiškų teikimo dieną įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 50 procentų. Pirkimo objekto kaina nustatoma Savivaldybės lėšomis atlikus individualų turto vertinimą. Neperkami būstai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse, poilsio pastatuose; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose; esantys bendrosios dalinės nuosavybės objektu.

Paraiškos (pasiūlymai) gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška būtina yra pateikti užpildytą sutikimo formą ir buto kadastrinių matavimų bylos kopiją (arba plano kopiją).

Bet kuris suinteresuotas kandidatas, pageidaujantis dalyvauti neskelbiamose derybose, užpildytą paraišką, sutikimą ir kadastrinių matavimų bylos kopiją (planą) gali siųsti paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki 2024 m. rugsėjo 30 d. imtinai.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą – https://aktai.vilnius.lt/document/30393995 . Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos (pasiūlymo) forma_2023 m                               Paraiškos (pasiūlymo) forma_2023 m

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma_2023 m       Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma_2023 m

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su būstų pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros projektų vyr. specialistę Jolantą Dudzinską, el. p. jolanta.dudzinska@vmb.lt, tel. 8 601 69955 arba 8 600 91911.