Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda VšĮ „Vilniaus senamiesčio teatras“ dalininko teises

VšĮ „Vilniaus senamiesčio teatras“ kodas: 191682597, buveinė: Naugarduko g. 20, Vilnius, įstatuose numatyti pagrindiniai veiklos tikslai:

 • puoselėti teatrinę kultūrą;
 • kurti Vilniaus miesto teatro tradicijas, padėti plėtoti Vilniaus miesto kultūros infrastruktūrą, propaguoti teatro meną;
 • pristatyti Vilniaus miesto kultūrą užsienyje;
 • kurti gatvės teatro tradicijas, teatralizuotas akcijas;
 • palaikyti ryšius su susibičiuliavusių su Vilniumi pasaulio miestų teatrais bei kitomis kultūros organizacijomis;
 • rengti festivalius, koncertus, seminarus, konkursus;
 • įgyvendinti edukacines programas, rengti spektaklių, aktorių, režisierių, kitų teatro kūrėjų susitikimus kultūros bei švietimo įstaigose;
 • gaminti teatro suvenyrus, atributiką;
 • dalyvauti miesto organizuojamuose renginiuose, ceremonijose ir šventėse;
 • propaguoti teatro meną Vilniaus apskrityje, Rytų Lietuvoje, lietuviams, gyvenantiems užsienyje;
 • teatro pasirodymų, festivalių ir renginių metu klausytojams organizuoti viešojo maitinimo bei kitas prekybos paslaugas;
 • teikti tarpininkavimo ir reklamos paslaugas;
 • dalyvauti užsienio šalių meno ir kultūros projektuose paramai gauti.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis 1 euras.

Dalininkų skaičius: 3.

Parduodamos dalininko teisės, suteikiančios visuotiniame dalininkų susirinkime balsų skaičių: 33,33 procento.

Pradinė parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina 1 euras.

Minimalus kainos didinimo intervalas 1 euras.

Aukciono vykdytojas BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-301 įgaliojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių  sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Aukciono vykdytojo paskirti kontaktiniai asmenys: Izolda Venckienė, vyriausioji specialistė, telefono numeris 8 5 211 2499, elektroninio pašto adresas izolda.venckien@vilnius.lt ir Alfredas Ziberkas, vyriausiasis specialistas, telefono numeris 8 5 211 2039, elektroninio pašto adresas alfredas.ziberkas@vilnius.lt.

Aukcionas vyks BĮ Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos per. 3 , Vilnius, (II a., 215 kab.) 2020 m. sausio 13 d. 10:00 valandą.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono patalpose (II a., 215 kab.) 2020 m. sausio 13 d. nuo 9:30 iki 9:50 valandos. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą ir pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį bei pateikia šį dokumentą, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės nurodo pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto asmens vardą pavardę bei pateikia registracijos pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą.

Su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais kontaktinių asmenų telefonais.

Nebus sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.