Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Barboros Radvilaitės g. 6A viešo konkurso būdu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja 10 (dešimčiai) metų viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 217,84 (dviejų šimtų septyniolikos ir aštuoniasdešimt keturių šimtųjų) kv. m pastatą – kavinę (unikalus Nr. 1096-0003-3018), pažymėtą plane indeksu 1M1p, Barboros Radvilaitės g. 6A, Vilniuje.

Pastatas viešo konkurso būdu suteikiamas juridiniams ar fiziniams asmenims kultūros, maitinimo, prekybos, pramogų, meno, edukacinei (ar bent vienai iš jų) veiklai vykdyti.

Pradinė nuomos kaina nustatyta 7,17 (septyni Eur 17 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus, nustatant siūlomos kainos (S) svorį – 40 proc. ir įveiklinimo idėjos (V) svorį – 60 proc.:

G = (S x 40 proc. + V x 60 proc.) / 100 proc.

Siūloma kaina S
Įveiklinimo
idėjos
vertinimas
Kriterijus Kriterijaus matavimo vieneto klasifikacija Balų skaičius
Tikslinių auditorijų poreikių tenkinimas Maksimalus 20–16
Vidutiniškas 15–6
Minimalus 5–0
Edukacinių veiklų ir renginių turinys Geras 20–16
Vidutiniškas 15–6
Prastas 5–0
Veiklų įvairovė Didelė 20–16
Vidutiniška 15–6
Maža 5–0
Darbo laiko patogumas visuomenės poreikių tenkinimui Geras 20–16
Vidutiniškas 15–6
Prastas 5–0
Finansinis idėjos realizavimo planas (planuojamų atlikti investicijų dydis ir terminai) Maksimalus 20–16  
Vidutiniškas 15–6  
Minimalus 5–0  
Bendras įveiklinimo idėjos vertinimo balų skaičius V

 

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos Barboros Radvilaitės g. 6A konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma ne mažesnė nei pradinė konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas, patirtis ir nauda visuomenei.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (Barboros Radvilaitės 6A nuomos sutarties šablonas), kurioje neliks sąlygos dėl pardavimo viešo aukciono būdu bei sąlygos dėl sutarties nutraukimo nenurodant priežasties.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. gegužės 14 d. iki gegužės 29 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Vokų plėšimas vyks 2019 m. gegužės 30 d. 14 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 216 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas iki 2019 m. birželio 7 d.

Sutarties pasirašymas nuo 2019 birželio 17 d. iki birželio 27 d. Laimėtojui nepasirašius sutarties per nurodytą laiką, konkursas laikomas neįvykusiu.

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė Jolanta Grotus, tel. 8 (5) 211 2182, el. paštas: jolanta.grotus@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2182, 8 (5) 211 2206, 8 (5) 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.