Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja nekilnojamąjį turtą Barboros Radvilaitės g. 6A viešo konkurso būdu

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja 5 (penkiems) metams su galimybe pratęsti 3 (trims) metams viešo konkurso būdu Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 217,84 (dviejų šimtų septyniolikos ir aštuoniasdešimt keturių šimtųjų) kv. m pastatą – kavinę (unikalus Nr. 1096-0003-3018), pažymėtą plane indeksu 1M1p, Barboros Radvilaitės g. 6A, Vilniuje.

Pastatas viešo konkurso būdu suteikiamas juridiniams ar fiziniams asmenims kultūros, maitinimo, prekybos, pramogų, meno, edukacinei (ar bent vienai iš jų) veiklai vykdyti.

Pradinė nuomos kaina nustatyta 7,17 (septyni Eur 17 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m per mėnesį.

Pateikti konkurso dalyvių dokumentai bus vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus, nustatant siūlomos kainos (S) svorį – 40 proc. ir įveiklinimo idėjos (V) svorį – 60 proc.:

G = (S x 40 proc. + V x 60 proc.) / 100 proc.

Siūloma kaina S
Įveiklinimo
idėjos
vertinimas
Kriterijus Kriterijaus matavimo vieneto klasifikacija Balų skaičius
Tikslinių auditorijų poreikių tenkinimas Maksimalus 20–16
Vidutiniškas 15–6
Minimalus 5–0
Edukacinių veiklų ir renginių turinys Geras 20–16
Vidutiniškas 15–6
Prastas 5–0
Veiklų įvairovė Didelė 20–16
Vidutiniška 15–6
Maža 5–0
Darbo laiko patogumas visuomenės poreikių tenkinimui Geras 20–16
Vidutiniškas 15–6
Prastas 5–0
Finansinis idėjos realizavimo planas (planuojamų atlikti investicijų dydis ir terminai) Maksimalus 20–16
Vidutiniškas 15–6
Minimalus 5–0
Bendras įveiklinimo idėjos vertinimo balų skaičius V

 

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma ne mažesnė nei pradinė konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Planuojamos veiklos laisvos formos aprašymas, patirtis ir nauda visuomenei.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. liepos 23 d. iki rugpjūčio 14 d. 9–11 val.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas „Turto nuomos Barboros Radvilaitės g. 6A konkursui“.

Vokų plėšimas vyks 2018 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2018 m. rugpjūčio 24 d. 11 val. (2 aukšte, 215 kab.).

Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto skyriaus specialistė Jolanta Grotus, tel. 8 (5) 211 2182, el. paštas: jolanta.grotus@vilnius.lt.

Telefonai pasiteiravimui: 8 (5) 211 2206, 8 (5) 211 2182, 8 (5) 2251.

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

Nuotraukas ir filmuotą medžiagą galima rasti čia:

https://www.dropbox.com/sh/r9akl5ac7bw4gbd/AACVQjgK7dyydqRQxYAImg36
a?dl=0

https://youtu.be/IkPEscYxXLY

https://wetransfer.com/downloads/5280c266ee18c19b6f0decc5d87ade6220180
620105137/2b3896979145affdb983135f412861a120180620105137/416206