Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį € Trumpa patalpų charakteristika Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį Pradinis įnašas Patalpų apžiūros laikas Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Pilies g. ties K. Sirvydo skveru 29 31,82 Prekybos
paviljonas
(stoginė)
Nr. 1
Prekybai suvenyrais, reprezentuojančiais Vilniaus miestą ir Lietuvą, bei tautinio paveldo produktais ir tradiciniais gaminiais, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, draudžiant prekiauti maisto gaminiais, ar originaliais šiuolaikinio meno kūriniais, kuriuos vietoje galėtų kurti ir siūlyti pirkėjui diplomuoti meno kūrėjai 2768,34 2015-12-30 13.00 – 13.30 val. 211 2206
Pilies g. ties K. Sirvydo skveru 29 31,82 Prekybos paviljonas (stoginė) Nr. 2 Prekybai spauda ir fasuotais maisto produktais, negaminamais prekybos vietoje 2768,34 2015-12-30 13.00 – 13.30 val. 211 2206

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2015-12-28 iki 2016-01-06 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2348, 211 2441, 211 2206, 211 2255.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 2 metams, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto privatizavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. sausio 7 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis