Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį € Trumpa patalpų
charak-teristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Antakalnio g. 97 125,06 2,03 Pusrūsis Komercinei ir prekybinei veiklai 761,62 2015-03-10
9.00-9.30 val.
211 2251
Antakalnio g. 124 588,28 2,50 Garažų pastatas Garažui ir (ar) sandėliavimui 4412,10 2015-03-12
16.00-16.30
211 2257
Sodų g. 4 83,77 3,80 3 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 954,98 2015-03-12
15.00-15.30 val.
211 2206
Sodų g. 15 27,38 4,70 1 aukštas Administracinei veiklai 386,06 2015-03-12
14.30-15.00 val.
211 2206
Sodų g. 15 20,51 0,29 1 aukštas Administracinei veiklai 17,84 2015-03-12
14.30-15.00 val.
211 2206
Žirmūnų g. 143 91,20 0,41 Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai 112,18 2014-03-12
9.30-10.00 val.
211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2015-03-09 iki 2015-03-17 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2251, 211 2441, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
  6. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto privatizavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2015 m. kovo 18 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorius Valdas Klimantavičius