Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas

kv. m

Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Patalpų
apžiūros
laikas
Regist-
racija
dėl
apžiūros
telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Antakalnio g. 57 22,96 9,81 Pirmas aukštas Maitinimo paslaugoms teikti 5 metai 675,71 2016-06-07
14.00-14.30 val.
211 2851
Antakalnio g. 57 26,76 9,81 Antras aukštas Maisto prekių parduotuvei 5 metai 787,55 2016-06-07
13.00-13.30 val.
211 2851
Žalioji a. 3 78,30 2,37 Antras aukštas Administracinei veiklai 3 metai 556,71 2016-06-09
15.30-16.00 val.
211 2348
Žalioji a. 3 75,31 2,37 Antras aukštas Administracinei veiklai 3 metai 535,45 2016-06-09 14.00-14.30 val. 211 2348
Stiklių g. 5 50,11 6 Rūsys Komercinei veiklai 3 metai 901,98 2016-06-09
14.30-15.00 val.
211 2851
Antakalnio g. 17 299,37 8 Pastatas-ligoninė Ikimokyklinio ugdymo veiklai 5 metai 7184,88 2016-06-08
13.00-13.30 val.
211 2916,
211 2851
Barboros Radvilaitės g. 6A 217,84 20 Pastatas-kavinė Komercinei veiklai 10 metų 13070,40 2016-06-08
13.00-13.30 val.
211 2979,
211 2851
Jogailos g. 11 203,97 8,51 Pirmas aukštas Prekybos, paslaugų, administracinei, kultūros, mokslo, švietimo veiklai 5 metai 5207,35 2016-06-09
15.30-16.00 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 87,56 5,06 Antras aukštas ir mansarda Administracinei, paslaugų, kultūros, mokslo, švietimo veiklai 5 metai 1329,16 2016-06-09
14.00-14.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 39 50,39 5,64 Ketvirtas aukštas Administracinei, paslaugų veiklai 5 metai 852,60 2016-06-09
14.30-15.00 val.
211 2206
Nemenčinės pl. 141,06 2,10 Stoginė Komercinei, paslaugų veiklai 5 metai 888,68 2016-06-09
13.00-13.30 val.
211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2016-06-06 iki 2016-06-15, 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2348, 211 2206, 211 2251.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

1. Antakalnio g. 17 – nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą, jeigu nuomininkas nepradės veiklos per vienerius metus nuo nuomos sutarties pasirašymo.

2. Barboros Radvilaitės g. 6A – nuomininkas įsipareigoja investuoti savo lėšas į turto pagerinimą atlikdamas turto kapitalinį remontą (įrengti inžinerines sistemas – požemines komunikacijas ir pastato inžinerinius tinklus). Pastatas-kavinė įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl nuomininkas atlikdamas jo kapitalinį remontą privalo išlaikyti pastato autentiškumą, nekeisdamas jo ploto ir aukštingumo. Nuomininkas gali būti atleistas nuo nuomos mokesčio mokėjimo kapitalinio remonto metu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą, jeigu nuomininkas nepradės veiklos per vienerius metus nuo nuomos sutarties pasirašymo. Savivaldybė nuomininkui išlaidų už turto pagerinimą neatlygins. Mėnesio nuomos mokestis kartą per tris metus (kalendorinių metų pradžioje) yra indeksuojamas pagal vartotojų kainų indeksą, įvertinant kasmetinį indekso pokytį.

3. Nemenčinės pl. stoginę išsinuomojęs nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka privalo parengti ir suderinti stoginės rekonstrukcijos projektą ir ją rekonstruoti savo lėšomis Savivaldybei nekompensuojant. Rekonstruotoje stoginėje (ne mažiau nei trečdalyje rekonstruotos stoginės ploto) privaloma įrengti apsaugotas nuo vėjo nemokamas sėdimas vietas viešojo transporto laukiantiems keleiviams bei greitojo maisto ir gaiviųjų gėrimų prekybos tašką, kuriame draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 stulpelyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. birželio 16 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis