Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį € Trumpa patalpų charak-teristika Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį Pradinis įnašas Patalpų apžiūros laikas Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Vilniaus g. 19A, Grigiškės 21,27 4,0 Pastatas-prekybos paviljonas Komercinei veiklai 255,24 2016-04-26
13.00 – 13.30 val.
211 2251
Jogailos g. 11 203,97 12,16 Pirmas aukštas Prekybos, paslaugų, administracinei, kultūros, mokslo, švietimo veiklai 7440,83 2016-04-27
14.30 – 15.00 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 87,56 7,23 Antras aukštas ir mansarda Administracinei, paslaugų, kultūros, mokslo, švietimo veiklai 1899,18 2016-04-27
13.00- 13.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 39 50,39 8,06 Ketvirtas aukštas Administracinei, paslaugų veiklai 1218,43 2016-04-27
13.30 – 14.00 val.
211 2206
Nemenčinės pl. 141,06 3,0 Stoginė Komercinei, paslaugų veiklai 1269,54 2016-04-28
13.00 – 13.30 val.
211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2016-04-25 iki 2016-05-04 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2251, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:
a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
d) Nemenčinės pl. stoginę išsinuomojęs nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka privalo parengti ir suderinti stoginės rekonstrukcijos projektą ir ją rekonstruoti savo lėšomis Savivaldybei nekompensuojant. Rekonstruotoje stoginėje (ne mažiau nei trečdalyje rekonstruotos stoginės ploto) privaloma įrengti apsaugotas nuo vėjo nemokamas sėdimas vietas viešojo transporto laukiantiems keleiviams bei greitojo maisto ir gaiviųjų gėrimų prekybos tašką, kuriame draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto privatizavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. gegužės 5 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis