Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpa

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotaskv. m Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Lt Trumpa patalpųcharakteristika Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį PradinisįnašasLt Patalpųapžiūroslaikas Registra-
cija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Architektų g. 19 1518 1 Aikštelė a2, plotas 509 kv.m ir aikštelė a3, plotas 1009 kv. m, su paviljonu-turgeliu ir 5 prekybiniais stalais Prekybinei veiklai 4554 2013-11-12 11.30-12.00 211 2348
Kaukysos g. ,Vilnius 2582 1 Bėgimo takas – 1017 kv. m, krepšinio aikštelė – 625 kv. m, aikštelė – 940 kv. m Sporto veiklai 7746 2013-11-13 15.30-16.00 val. 211 2257
Pašto g. 12 123,01 1 1 aukštas Administracinei veiklai, sandėliavimui 369 2013-11-14 11.00-11.30 211 2441
Pašto g. 12 37,11 1 Ūkinis pastatas ir lauko tualetas Sandėliavimui 112 2013-11-14 11.00-11.30 211 2441
Smėlio g. 33 67,59 1 Požeminė slėptuvė Sandėliavimui, paslaugų arba kultūros veiklai 203 2013-11-13 9.00-9.30 val. 211 2251
Smėlio g. 33 111,76 1 Požeminė slėptuvė Sandėliavimui, paslaugų arba kultūros veiklai 336 2013-11-13 9.00-9.30 val. 211 2251
Sodų g. 15 20,51 1 1 aukštas Administracinei veiklai 62 2013-11-14 10.00-10.30 val. 211 2206
Statybininkų g. 18, Molėtai 1390,27 1 Sandėlis – 1368,27 kv. m, siurblinė – 22,0 kv. m, kiemo statiniai Sandėliavimo veiklai 4171 2013-11-12 14.00-14.30 val. 211 2206
Stiklių g. 5 181,15 50 1 aukštas Prekybos ir viešojo maitinimo veiklai 27173 2013-11-15 15.30-16.00 val. 211 2257
Stiklių g. 5 121,8 50 1 aukštas Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo veiklai 18270 2013-11-15 15.30-16.00 val. 211 2257
Švitrigailos g. 7 222,90 19 1 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 12706 2013-11-15 15.30-16.00 val. 211 2206
T. Vrublevskio g. 4 83,69 19 1 aukštas Administracinei veiklai 4771 2013-11-15 10.00-10.30 211 2441
Žalioji a. 3 20,48 2,45 2 aukštas Administracinei veiklai 151 2013-11-12 11.00-11.30 val. 211 2441
Žalioji a. 3 43,71 2,45 2 aukštas Administracinei veiklai 322 2013-11-12 10.30-11.00 val. 211 2441
Žirmūnų g. 143 91,20 1,4 Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai 384 2013-11-14 10.00-10.30 val. 211 2251

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2013-11-11 iki 2013-11-19  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2441, 211 2251, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Patalpos Pašto g. 12 (123,01 ir 37,11 kv. m) išnuomojamos vienam nuomininkui.

Konkursas įvyks 2013 m. lapkričio 20 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorius Valdas Klimantavičius