Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Lt / € Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Lt / €
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Antakalnio g.  97 125,06 7 / 2,03 Pusrūsis Komercinei ir prekybinei veiklai 2626 / 760,54 2014-11-26
9.00-9.30 val.
211 2251
Antakalnio g. 59 143,89 15 / 4,34 Rūsys Sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir farmacinei veiklai 6475 / 1875,29 2014-11-24
15.00-15.30 val.
219 3862
Jogailos g. 11 203,97 32 / 9,27 1 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 19581 / 5671,05 2014-11-25
15.30-16.00 val.
211 2206
Sodų g. 15 43,99 10,5 / 3,04 Rūsys Prekybos ir paslaugų veiklai 1386 / 401,41 2014-11-26
15.30-16.00 val.
211 2206
Sodų g. 4 83,77 13,11 / 3,80 3 aukštas Administracinei, komercinei veiklai 3295 / 954,30 2014-11-26
15.00-15.30 val.
211 2206
Žalioji a. 3 43,71 2,45 / 0,71 2 aukštas Administracinei veiklai 322 / 93,26 2014-11-27
14.30-15.00 val.
211 2441
Žirmūnų g. 143 91,20 1,4 / 0,41 Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai 384 / 111,21 2014-11-27
9.00-9.30 val.
211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2014-11-24 iki 2014-12-02  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti: 211 2441, 211 2251, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
  6. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Konkursas įvyks 2014 m. gruodžio 3 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

 

 

Administracijos direktorius   Valdas Klimantavičius