Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Lt / € Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Lt / €
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Antakalnio g. 97

125,06

7 / 2,03

Pusrūsis Komercinei ir prekybinei veiklai

2626 / 760,54

2014-12-23

9.00-9.30 val.

211 2251

Antakalnio g. 124

588,28

8,63 / 2,50

Garažų pastatas Garažui ir (ar) sandėliavimui

15231 / 4411,20

2014-12-22

16.00-16.30

211 2257

M. K. Čiurlionio g. 88A

112,12

11,04 / 3,20

Pastatas – viešasis tualetas Administracinei – komercinei veiklai

3714 / 1075,65

2014-12-22

15.30-16.00 val.

211 2206

Jogailos g. 11

203,97

32 / 9,27

1 aukštas Administracinei, komercinei veiklai

19581 / 5671,05

2014-12-22

14.00-14.30 val.

211 2206

Sodų g. 4

83,77

13,11 / 3,80

3 aukštas Administracinei, komercinei veiklai

3295 / 954,30

2014-12-22

15.00-15.30 val.

211 2206

Sodų g. 15

27,38

16,22 / 4,70

1 aukštas Administracinei veiklai

1333 / 386,06

2014-12-22

14.30-15.00 val.

211 2206

Sodų g. 15

20,51

1 / 0,29

1 aukštas Administracinei veiklai

62 / 17,96

2014-12-22

14.30-15.00 val.

211 2206

Žalioji a. 3

43,71

2,45 / 0,71

2 aukštas Administracinei veiklai

322 / 93,26

2014-12-23

9.30-10.00 val.

211 2441

Žirmūnų g. 143

91,20

1,4 / 0,41

Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai

384 / 111,21

2014-12-23

9.30-10.00 val.

211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2014-12-22 iki 2014-12-30  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2251, 211 2441, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto privatizavimo aukciono.

Pastatas M. K. Čiurlionio g. 88A išnuomojamas nustatant specialią sąlygą, kad būsimasis nuomininkas pastate įrengtų vyrų, moterų ir neįgaliųjų tualetus ir užtikrintų kitų asmenų teisę naudotis šiomis patalpomis pagal paskirtį.

Konkursas įvyks 2014 m. gruodžio 31 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorius   Valdas Klimantavičius