Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laikotarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Konstitucijos pr. 3A* 38,86 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-2, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-07-02. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1165,80 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 10 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-12-12. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2103,60 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 70,65 10 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-5 ir R-6, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2119,50 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 70,95 10 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-7 ir R-8, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-10-27.

 

Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2128,50 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 86,09 10 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-9 ir R-10, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2582,70 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,55 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-16, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-08-07. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1066,50 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,38 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-17, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-09-08. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1061,40 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1065 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1064,70 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,43 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-20, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-07-02. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1062,90 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 37,01 10 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-21, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1110,30 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 50,55 10 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-(27-29), esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-08-03. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1516,50 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 6,41 30 Spaudos kioskas (unikalus Nr. 4400-0628-7563:2832), plane pažymėtas 1H1t. Patalpose yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-09-11. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 576,90 211 2251

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. birželio 3 d. iki 2019 m. birželio 11 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. birželio 12 d. 9-14 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 12 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. birželio 13 d. 11 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 216 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2182.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

  • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
  • Turto nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.