Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Kalinausko g. 21 68,53 6,71 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, pažymėtos plane indeksais 2-(10A, 12), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-(1, 2, 14), 2-(20, 25-28), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0137-3016, žymėjimas plane 1B3p) Filmavimo ir kitoms paslaugoms, susijusiomis su Civilinės metrikacijos rūmų paslaugomis, su sąlyga, kad esant nuomotojo reikalavimui nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš septynias dienas 2 metai 1379,51 211 2206 UAB „Fotomenas“ – Laimėtojas
Pergalės g. 13 24,09 2,63 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 1-9, 1-18 ir 1-19, esančios pastate (unikalus Nr. 1098-0009-9010) Administracinei ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 190,07 211 2182 Fizinis asmuo E. Š.  – Laimėtojas

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 18 d. darbo dienomis 9-15 val., 2020 m. vasario 19 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 19 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2020 m. vasario 20 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2182.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta ne konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 Voke turi būti nurodyta:

 Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  6. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

  • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
  • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
  • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.
  • Kalinausko g. 21 patalpos nuomojamos filmavimo ir kitoms paslaugoms, susijusiomis su Civilinės metrikacijos rūmų paslaugomis, su sąlyga, kad esant nuomotojo reikalavimui nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš septynias dienas.

 Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.