Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

 Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m nuomos kaina
per mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
data ir laikas
Savivaldybės
atstovo
telefonas
1 2 3 4 5 6 7 8
Švitrigailos g. 7 377,99 0,30 Rūsys ir I aukštas Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklai vykdyti 340,19 2015-06-10
15.30-16.00 val.
211 2206
Rasų g. 6 964,74 0,30 2 aukštų pastatas Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklai vykdyti 868,27 2015-06-10
10.00-11.00
211 2348

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2015-06-08 iki 2015-06-17, 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2251, 211 2441, 211 2257, 211 2206, 211 2348.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
  6. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis;
  7. dalyvio įsipareigojimas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos panaudoti savo lėšas perduoto ilgalaikio materialiojo turto Švitrigailos g. 7, Vilniuje, kapitaliniam remontui ir (ar) rekonstrukcijai, pritaikant patalpas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklai vykdyti (dalyvaujantiems dėl patalpų Švitrigailos g. 7, Vilniuje);
  8. dalyvio įsipareigojimas ne vėliau kaip per aštuonis mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos panaudoti savo lėšas perduoto ilgalaikio materialiojo turto Rasų g. 6, Vilniuje, kapitaliniam remontui ir (ar) rekonstrukcijai, pritaikant patalpas ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti (dalyvaujantiems dėl pastato Rasų g. 6, Vilniuje).

Nustatoma, kad:

  1. viešo konkurso laimėtojai teikiamų švietimo paslaugų įkainius privalės iš anksto suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija iki nuomos sutarties pasirašymo;
  2. nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą, jeigu nuomininkas įsipareigojime numatytu laikotarpiu neatliks jam perduoto ilgalaikio materialiojo turto kapitalinio remonto ir (ar) rekonstrukcijos.

Patalpos išnuomojamos 10 metų, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto privatizavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2015 m. birželio 18 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                                                                                                Alma Vaitkunskienė