Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas

 

 

Plotas

kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Lt

Trumpa patalpų

charakteristika

Patalpų paskirtis

pagal veiklos pobūdį

Pradinis

įnašas

Lt

Patalpų

apžiūros

laikas

Registracija dėl apžiūros telefonu

1

2

3

4

5

6

7

8

Aikštelė prie Sausupio g. 19 namo

12372,35

1,00

Aikštelė Automobilių stovėjimo aikštelių veiklai

37118

2012-12-11

10.30-11.00 val.

211 2249

Geležinio Vilko g. 5

128,75

1,00

Rūsys Sandėliavimo veiklai

387

2012-12-13

9.30-10.00 val.

211 2441

A. Juozapavičiaus g. 10A

30,43

1,40

Rūsys Sandėliavimo veiklai

128

2012-12-12

9.30-10.00 val.

211 2251

Žalioji a. 3

20,48

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

151

2012-12-12

11.00-11.30 val.

211 2441

Žalioji a. 3

43,71

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

322

2012-12-12

10.00-10.30 val.

211 2441

Žirmūnų g. 143

91,20

1,40

Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai

384

2012-12-14

9.00-9.30 val.

211 2251

Vilniaus g. 39

16,55

15

4 aukštas Administracinei veiklai

745

2012-12-12

9.30-10.00 val.

211 2206

Vilniaus g. 22

87,56

12,50

2  aukštas ir mansarda Administracinei veiklai

3284

2012-12-12

10.30-11.00 val.

211 2206

Antakalnio g. 124

15

30

Vestibiulio dalis Komercinei veiklai

1350

2012-12-12

9.30-10.00 val.

274 3898

2112287

Statybininkų g. 18, Molėtai

1390,27

1,00

Sandėlis -1368,27 kv. m,

Siurblinė – 22,0 kv. m,

Kiemo statiniai

Sandėliavimo veiklai

4171

2012-12-13

9.30-10.00 val.

211 2251

Antakalnio g. 97

125,06

10,00

pusrūsis Komercinei veiklai ir prekybinei veiklai

3752

2012-12-11

9.00-9.30 val.

2112251

Sodų g. 15

86,83

1,00

1 aukštas Administracinei veiklai

261

2012-12-11

9.30-10,00 val.

2112206

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2012-12-10 iki 2012-12-18  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2249, 211 2441, 211 2251, 211 2257,  211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:
a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;
f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Konkursas įvyks 2012 m. gruodžio 19 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).  

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (įmonės kodas 188708377) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorius    Valdas Klimantavičius