Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Plotas
kv. m

Pradinė 1 kv. m
nuomos kaina
per mėnesį Lt

Trumpa patalpų
charakteristika

Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį

Pradinis
įnašas
Lt

Patalpų
apžiūros
laikas

Registracija dėl apžiūros telefonu

1

2

3

4

5

6

7

8

Aikštelė prie Sausupio g. 19 namo

12372,35

1,00

Aikštelė Automobilių stovėjimo aikštelių veiklai

37118

2013-01-16

10.30-11.00 val.

211 2251

Geležinio Vilko g. 5

128,75

1,00

Rūsys Sandėliavimo veiklai

387

2013-01-17

9.30-10.00 val.

211 2441

A. Juozapavičiaus g. 10A

30,43

1,40

Rūsys Sandėliavimo veiklai

128

2013-01-16

9.30-10.00 val.

211 2251

Žalioji a. 3

20,48

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

151

2013-01-16

11.00-11.30 val.

211 2441

Žalioji a. 3

43,71

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

322

2013-01-16

10.00-10.30 val.

211 2441

Žirmūnų g. 143

91,20

1,40

Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai

384

2013-01-18

9.00-9.30 val.

211 2251

Vilniaus g. 39

16,55

15

4 aukštas Administracinei veiklai

745

2013-01-16

9.30-10.00 val.

211 2206

Antakalnio g. 124

15

30

Vestibiulio dalis Komercinei veiklai

1350

2013-01-16

9.30-10.00 val.

274 3898

2112287

Statybininkų g. 18, Molėtai

1390,27

1,00

Sandėlis -1368,27 kv. m,

Siurblinė – 22,0 kv. m,

Kiemo statiniai

Sandėliavimo veiklai

4171

2013-01-17

9.30-10.00 val.

211 2251

Antakalnio g. 97

125,06

10,00

pusrūsis Komercinei ir prekybinei veiklai

3752

2013-01-15

9.00-9.30 val.

2112251

Algirdo g. 32

150,28

1,00

Ūkio pastatas sandėliavimui

451

2013-01-17

9.00-9.30 val.

2112251

Aikštelė L. Asanavičiūtės g.

1782

1,00

Aikštelė Automobilių stovėjimo aikštelių veiklai

5346

2013-01-15

9.30-10.00 val.

2112441

Aikštelė Šeimyniškių g. 23

1445

1,00

Aikštelė Automobilių stovėjimo aikštelių veiklai

4335

2013-01-17

10.00-10.30 val.

2112251

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2013-01-14 iki 2013-01-22 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2441, 211 2251, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Konkursas įvyks 2013 m. sausio 23 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).               

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (įmonės kodas 188708377) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Administracijos direktorius      Valdas Klimantavičius