Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Informacija atsisiųsti

Adresas

Plotas
kv. m

Pradinė 1 kv. m
nuomos kaina
per mėnesį Lt

Trumpa patalpų
charak-
teristika

Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį

Pradinis
įnašas
Lt

Patalpų
apžiūros
laikas

Registracija
dėl
apžiūros
telefonu

1

2

3

4

5

6

7

8

Antakalnio g. 97

125,06

7

pusrūsis Komercinei ir prekybinei veiklai 2627

2013-07-16

9.00-9.30 val.

211 2251
Dariaus ir Girėno g. 18

71,56

60

1 aukštas medicininei, farmacinei ir komercinei veiklai

12881

2013-07-17

10.00-10.30 val.

216 4435

Geležinio Vilko g. 5

128,75

1

Rūsys Sandėliavimo veiklai

387

2013-07-18

10.00-10.30 val.

211 2441

Kaukysos g. ,Vilnius

2582

1

bėgimo takas – 1017 kv. m,

krepšinio aikštelė – 625 kv. m,

aikštelė – 940 kv. m

Sporto veiklai

7746

2013-07-19

15.30-16.00 val.

211 2257

Smėlio g. 33

67,59

1

požeminė slėptuvė sandėliavimui, paslaugų arba kultūros veiklai

203

2013-07-16

9.30-10.00 val.

211 2251

Smėlio g. 33

111,76

1

požeminė slėptuvė sandėliavimui, paslaugų arba kultūros veiklai

336

2013-07-16

9.30-10.00 val.

211 2251

Sodų g. 15

20,51

1

1 aukštas administracinei veiklai

62

2013-07-18

10.00-10.30 val.

211 2206

Statybininkų g. 18, Molėtai

1390,27

1

sandėlis – 1368,27 kv. m,

siurblinė – 22,0 kv. m,

kiemo statiniai

Sandėliavimo veiklai

4171

2013-07-15

14.00-14.30 val.

211 2251

Stiklių g. 5

181,15

50

1 aukštas Prekybos ir viešojo maitinimo veiklai

27173

2013-07-16

10.00-10.30 val.

211 2257

Stiklių g. 5

121,8

50

1 aukštas prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo veiklai

18270

2013-07-16

10.00-10.30 val.

211 2257

Švitrigailos g. 7

222,90

19

1 aukštas Administracinei, komercinei veiklai

12706

2013-07-19

15.30-16.00 val.

211 2206

Vilniaus g. 39

29,4

2,45

4 aukštas administracinei veiklai

1775

2013-07-17

10.00-10.30 val.

211 2206

T. Vrublevskio g. 4

83,69

19

1 aukštas Administracinei veiklai

4771

2013-07-19

10.00-10.30 val.

211 2241

Žalioji a. 3

20,48

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

151

2013-07-17

11.00-11.30 val.

211 2241

Žalioji a. 3

43,71

2,45

2 aukštas Administracinei veiklai

322

2013-07-17

10.30-11.00 val.

211 2241

Žirmūnų g. 143

91,20

1,4

Rūsys Komercinei ir sandėliavimo veiklai

384

2013-07-16

10.00-10.30 val.

211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2013-07-15 iki 2013-07-23  9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Roma Baguckienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2441, 211 2251, 211 2257, 211 2206.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

a) siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

b) konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

c) veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

d) juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

e) dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

f) dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą.

Konkursas įvyks 2013 m. liepos 24 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (įmonės kodas 188708377) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Administracijos direktorius    Valdas Klimantavičius