Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, inžinerinius statinius ir negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 5,31 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1117,01 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 565,52 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 565,36 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 38,86 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-2, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 619,04 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 37,01 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-21, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 589,57 211 2251
A. Goštauto g. 2-1B 56,33 2,29 Negyvenamosios patalpos pusrūsyje, plane pažymėtos indeksais 38-(1-6), esančios negyvenamosiose patalpose (1096-0010-4010:0054) Administracinei, socialinei ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 386,99 211 2206 VšĮ Meno Avilys – Laimėtojas.
Pašto g. 19, Grigiškės* 11,08 7 Pastatas (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais Turgaus veiklai vykdyti su  sąlyga įrengti prekyvietę laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų 5 metai 232,68 211 2251
Žalioji a. 3, Vilnius* 75,31 1,74 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(91-98) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastato (unikalus Nr. 4194-0341-8036, teisinės registracijos Nr. 10/74624), plane pažymėto indeksu 8B2p Administracinei, socialinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai 5 metai 393,12 211 2182
Vilniaus g. 39, Vilnius* 316,72 3,93 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0442-5012:0001), plane pažymėtos indeksais 4-(49-61), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-18, 4-(4-5, 62, 64), esančios pastato, plane pažymėto indeksu 1C4/p Neformaliojo ugdymo, švietimo, kultūrinei ir socialinei veiklai 5 metai 3734,13 211 2206 Fizinis asmuo S. S.  – Laimėtojas.

Neįgaliųjų Naujasis teatras.

Gėlių g. 7* 30,62 2,91 Negyvenamosios patalpos, plane pažymėtos indeksu 18-25, ir dalis bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 18-(19, 20, 23, 24), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0113-6014:0016), plane pažymėto indeksu 1A3p Socialinių paslaugų teikimo veiklai 5 metai 267,31 211 2289 Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacija – Laimėtojas.
A. Juozapavičiaus g. 11A 54,02 4,27 Pastatas, pažymėtas plane indeksu 1P1/p (unikalus Nr. 1094-0002-7014) Religinių paslaugų veiklai 5 metai 692 211 2251
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,68 Pastatas – dirbtuvės, pažymėtos plane indeksu 3P1/p (unikalus Nr. 1094-0397-5031) Administracinei, kultūrinei ar paslaugų veiklai 5 metai 171,91 211 2287 UAB Ardameta – Laimėtojas.

Fizinis asmuo V. D.

UAB Fotomenas plius.

Pamėnkalnio g. 23-1A 45,88 1,24 Patalpos pusrūsyje (unikalus Nr. 4400-1003-2308:1071), pažymėtos plane indeksais 23-(3-4), su bendrojo naudojimo patalpomis 23-(1-2), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0023-7012), plane pažymėtame indeksu 1A4/p Socialinių paslaugų teikimo ar administracinei veiklai 5 metai 170,67 211 2287 Fizinis asmuos P. P. – Laimėtojas.
V. A. Graičiūno g. 20* 6117,44 0,33 Pastatas – sandėlis, pažymėtas plane indeksu 8F2b (unikalus Nr. 1098-9032-0086) Sandėliavimo veiklai 5 metai 6056,27 211 2287 Baltic production companies association – Laimėtojas.
Parko g. 2 21,10 4,50 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1096-0024-1010:0068, teisinės registracijos Nr. 10/403802), plane pažymėtos indeksu 68-2, su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 68-(1, 5, 11), esančios pastato (unikalus Nr. 1096-0024-1010), plane pažymėto indeksu 1N4/p Administracinei, socialinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai 5 metai 284,85 211 2182 UAB Sanum Medicale – Laimėtojas.

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2021 m. balandžio 8 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. darbo dienomis 9-15 val., 2021 m. balandžio 20 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021 m. balandžio 8 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkursas vyks 2021 m. balandžio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Daugiau informacijos bei nuomojamų patalpų sąrašą ir konkursų sąlygas galima rasti internetiniame puslapyje adresu http://www.vilnius.lt/, skiltyse Finansai ir turtas bei Turtas.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.
 • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
 • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.
 • Atkreipiame dėmesį, kad kitais metais bus pradėti projektavimo darbai dėl požeminės perėjos dalies (nuo upės pusės), esančios Konstitucijos pr. 3A, rekonstrukcijos. Jeigu nuomos sutarties laikotarpiu prasidėtų požeminės perėjos Konstitucijos pr. 3A, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai ir nuomininkai negalėtų tam tikrą laikotarpį naudotis išsinuomotomis patalpomis, tai šie nuomininkai tam tikrą laikotarpį galės būti atleisti nuo nuompinigių mokėjimo. Išsamesnė informacija bus suteikiama šiuo kontaktiniu Tel. (8 5) 211 2251.
 • Pašto g. 19, Grigiškės pastate (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais turi būti įrengta prekyvietė laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, per penkiolika kalendorinių dienų privalės kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl 1164 (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui, nuomos sutarties sudarymo.
 • Leisti konkurso dėl Gėlių g. 7 patalpų nuomos laimėtojui subnuomoti šias patalpas, tačiau ne daugiau nei 50 proc. 1 punkte nurodyto ploto ir tik 1 punkte nurodytai socialinių paslaugų teikimo veiklai vykdyti už ne didesnę nei 2,91 (dviejų Eur 91 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m kainą per mėnesį, užtikrinant savo dalyvavimą veikloje. Prieš subnuomodamas patalpas konkurso laimėtojas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.
 • Leisti konkurso dėl A. Graičiūno g. 20 patalpų nuomos laimėtojui subnuomoti šias patalpas, tačiau ne daugiau nei 50 proc. 6 punkte nurodyto ploto ir tik 6 punkte nurodytai sandėliavimo veiklai vykdyti už ne didesnę nei 0,33 (0,33 Eur) Eur už 1 (vieną) kv. m kainą per mėnesį, užtikrinant savo dalyvavimą veikloje. Prieš subnuomodamas patalpas konkurso laimėtojas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Negyvenamųjų plotų dalys vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti:

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1097-1014-4015) adresu Žirmūnų g. 6 2 20 Patalpos dalis pirmojo aukšto hole, plane pažymėtame indeksu 1-3 1 120 8 5 211 2251

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2021 m. balandžio 8 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. darbo dienomis 9-15 val., 2021 m. balandžio 20 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021 m. balandžio 8 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkursas vyks 2021 m. balandžio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2251.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 Kitos konkurso sąlygos:

 • nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir maisto aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;
 • aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
 • biblioteka suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija;
 • nuomininkas privalo pateikti bibliotekai aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu biblioteka išrašo sąskaitą faktūrą;
 • nuomininkas turi atsakyti už kavos ir maisto kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;

Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

 • vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;
 • būtų galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;
 • aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas;
 • aparatai klientams duotų grąžą.

 Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.