Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, inžinerinius statinius ir negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Vinkšnų g. 6 38,96 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 31,56 211 2949

211 2182

Vinkšnų g. 6 42,99 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 34,82 211 2949

211 2182

T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 9,42 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 2068,35 211 2976
Architektų g. 19 1518 1,05 Inžinerinis statinis – aikštelė (unikalus Nr. 4400-2646-9598), pažymėtas plane indeksais a2 ir a3 Turgaus veiklai, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti 5 metai 4781,70 211 2348
J. Basanavičiaus g. 29 68,85 12 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 3-(6, 8), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10), esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 1094-0119-0018:0019) Administracinei ar
paslaugų veiklai vykdyti
5 metai 2478,60 211 2251
J. Tiškevičiaus g. 1A 232,16 0,30 Valgyklos pastatas (unikalus Nr. 4196-3019-0029), plane pažymėtas 2M1/p Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 208,94 211 2251
Savanorių pr. 1090 1,50 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5666) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 4905 211 2348
Savanorių pr. 692,55 1,50 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5711) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 3116,48 211 2348
A. Goštauto g. 2 56,33 5,85 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1096-0010-4010:0054), pažymėtos plane indeksais 38-(1-6), esančios pastato (unikalus Nr. 1096-0010-4010), pažymėto plane indeksu 1A7p, pusrūsyje Administracinei, socialinei, kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 988,59 261 0505
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 9 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-12-12. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2103,60 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 86,09 9 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-9 ir R-10, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2582,70 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 9 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1065 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 9 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1064,70 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,43 9 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-20, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-08-31. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1062,90 211 2251
Konstitucijos pr. 3

(unikalus Nr. 4400-0211-5200:3682)*

128,73 8 Patalpos, plane pažymėtos indeksais  2, 3, ir 5, esančios Konstitucijos pr. 3, 1a., plane pažymėtame 1B20t, teisinės registracijos Nr. 44/143471 Viešojo maitinimo ir protokolinių renginių aptarnavimo paslaugoms teikti 3 metai 3089,52 211 2802

211 2382

Smėlio g. 33 179,35 2,06 Slėptuvė, pažymėta plane 1O1b Veikloms, neprieštaraujančioms teisės aktams, vykdyti.

 

5 metai 1108,38 211 2284

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. rugpjūčio 16 d. 9-14 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. rugpjūčio 19 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

 

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį. (Dėl nuomos sutarties dėl Konstitucijos pr. 3 patalpų kreiptis Konstitucijos pr. 3, 411k., arba el. paštu evelina.ralikauskiene@vilnius.lt tel. (8 5) 211 2802).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Turto nuomos sutartis dėl Konstitucijos pr. 3 esančių patalpų su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.
 • Smėlio g. 33 patalpas nuomininkas įpareigojamas savo lėšomis įrengti patalpas veikloms, neprieštaraujančioms teisės aktams, vykdyti. Minėtosios patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos ir kitus patalpoms keliamus reikalavimus.

*Patalpos Konstitucijos pr. 3 subnuomojamos nustatant šias konkurso sąlygas:

 1. subnuomininkas privalo Konstitucijos pr. 3 patalpose savo lėšomis įrengti patalpas, kuriose būtų teikiamos viešojo maitinimo, protokolinių ir kitų renginių paslaugos;
 2. visi gaminami šaltieji ir karštieji gėrimai bei užkandžiai parduodami vartoti viduje ar išsinešti;
 3. subnuomininkas turi turėti ne mažiau kaip vienerių metų patirtį organizuojant viešojo maitinimo paslaugą;
 4. subnuomininkas turi turėti patirties ruošiant vegetariškus patiekalus ir patiekalus be glitimo;
 5. subnuomojamos patalpos turi būti eksploatuojamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo metu, o veikla ne darbo metu turi būti derinama su Administracijos vadovybe;
 6. subnuomininkas patalpas nurodytai veiklai privalo įrengti teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. subnuomininkas įsipareigoja mokėti už subnuomojamų patalpų komunalines paslaugas: sunaudotą elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį, šildymą ir telekomunikacines paslaugas. Už visas komunalines paslaugas turi būti mokama pagal faktines sąnaudas;
 8. subnuomojamų patalpų valymu rūpinasi subnuomininkas;
 9. subnuomininkas yra visiškai atsakingas už subnuomojamų patalpų higienos ir darbų saugos reikalavimus, eksploatavimo sąnaudas: inžinerinių tinklų, įrenginių ir sistemų techninės priežiūros, valymo, šiukšlių išvežimo ir kitas su patalpų naudojimu susijusias išlaidas.

 

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

 

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

 

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Negyvenamųjų plotų dalys vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti:

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1098-6012-1013) Šeškinės g. 24 1 10 trečio aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 3-42) 1 30 8 678 85208,

8 5 211 2851

2. Pastate (unikalus Nr. 1097-2000-7016:0004) Architektų g. 17 1 20 antro aukšto hole (plane pažymėtame indeksu 6-53) 1 60 8 687 21249,

8 5 211 2851

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. rugpjūčio 16 d. 9-14 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. rugpjūčio 19 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 

Kitos konkurso sąlygos:

 • Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Šeškinės ir Lazdynų poliklinikų) pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Visi lentelės 2-6 punktuose išvardyti patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu.
 • Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką vienkartinių tyrimų indelių ir kavos aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus bei prekes.
 • Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
 • Prireikus sveikatos priežiūros įstaigos suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 • Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms tyrimų indelių ir kavos aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.
 • Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir kitų karštųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms.
 • Nuomininkas turi užtikrinti, kad:
 1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžės;
 2. kavos aparatuose būtų įvairus kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas;
 3. aparatai klientams duotų grąžą.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.