Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, inžinerinius statinius ir negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Vinkšnų g. 6 38,96 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 31,56 211 2949 211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 34,82 211 2949 211 2182
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 5,28 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 1159,32 211 2976
Architektų g. 19 1518 0,90 (kaina su PVM) Inžinerinis statinis – aikštelė (unikalus Nr. 4400-2646-9598), pažymėtas plane indeksais a2 ir a3 Turgaus veiklai, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti 5 metai 4098,60 211 2348
J. Basanavičiaus g. 29 68,85 6,72 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 3-(6, 8), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10), esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 1094-0119-0018:0019) Administracinei ar
paslaugų veiklai vykdyti
5 metai 1388,01 211 2251
J. Tiškevičiaus g. 1A 232,16 0,30 Valgyklos pastatas (unikalus Nr. 4196-3019-0029), plane pažymėtas 2M1/p Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 208,94 211 2251
Savanorių pr. 1090 1,05 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5666) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 3433,50 211 2348
Savanorių pr. 692,55 1,05 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5711) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 2181,53 211 2348
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 7,29 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2019-12-12. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1533,51 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 86,09 7,29 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-9 ir R-10, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1882,80 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 776,40 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-10-27. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 776,16 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,43 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-20, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2019-09-30. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 774,84 211 2251
Smėlio g. 33 179,35 1,15 Slėptuvė, pažymėta plane 1O1b Veikloms, neprieštaraujančioms teisės aktams, vykdyti. 5 metai 618,75 211 2284
Vilniaus g. 20 242,59 13,31 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0441-8019:0044), pažymėtos plane indeksais 2-(1, 3, 6, 9a, 10, 11, 19-31), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0441-8019), pažymėto plane indeksu 1A2p, pirmame ir antrame aukštuose Administracinei, socialinei, kultūrinei, paslaugų veiklai vykdyti, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir maisto gamybą vietoje 5 metai 9686,62 211 2976
Vilniaus g. 20-1B 153,34 18,38 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 4400-3775-2384:1902), pažymėtos plane indeksais 1-(32-37, 39, 40, 55), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0441-8019), pažymėto plane indeksu 1A2p, pirmame aukšte Administracinei, socialinei, kultūrinei, paslaugų veiklai vykdyti, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir maisto gamybą vietoje 5 metai 8455,17 211 2976

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. spalio 22 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. spalio 23 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. spalio 23 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. spalio 24 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 216 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 Voke turi būti nurodyta:

 Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

 1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Turto nuomos sutartis dėl Konstitucijos pr. 3 esančių patalpų su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašyta ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.
 • Smėlio g. 33 patalpas nuomininkas įpareigojamas savo lėšomis įrengti patalpas veikloms, neprieštaraujančioms teisės aktams, vykdyti. Minėtosios patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos ir kitus patalpoms keliamus reikalavimus.

 Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Negyvenamųjų plotų dalys vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti:

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1097-2000-7016:0004) Architektų g. 17 1 20 Antro aukšto hole (plane pažymėtame indeksu 6-53) 1 60 8 687 21249

8 5 211 2851

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. spalio 22 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. spalio 23 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. spalio 23 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. spalio 24 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 216 kab.).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 Kitos konkurso sąlygos:

 • Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Šeškinės ir Lazdynų poliklinikų) pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką vienkartinių tyrimų indelių ir kavos aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus bei prekes.
 • Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
 • Prireikus sveikatos priežiūros įstaigos suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 • Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms tyrimų indelių ir kavos aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.
 • Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir kitų karštųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms.
 • Nuomininkas turi užtikrinti, kad:
 1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžės;
 2. kavos aparatuose būtų įvairus kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas;
 3. aparatai klientams duotų grąžą.

 Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.