Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, inžinerinius statinius ir negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Vinkšnų g. 6 38,96 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 31,56 211 2949 211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 34,82 211 2949 211 2182
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 5,28 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 1159,32 211 2206
Architektų g. 19 1518 0,90 (kaina su PVM) Inžinerinis statinis – aikštelė (unikalus Nr. 4400-2646-9598), pažymėtas plane indeksais a2 ir a3 Turgaus veiklai, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti 5 metai 4098,60 211 2348 UAB „Monesa Lt“ – Laimėtojas.
J. Basanavičiaus g. 29 68,85 6,72 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 3-(6, 8), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10), esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 1094-0119-0018:0019) Administracinei ar
paslaugų veiklai vykdyti
5 metai 1388,01 211 2251
J. Tiškevičiaus g. 1A 232,16 0,30 Valgyklos pastatas (unikalus Nr. 4196-3019-0029), plane pažymėtas 2M1/p Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 208,94 211 2251
Savanorių pr. 1090 1,05 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5666) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 3433,50 211 2348
Savanorių pr. 692,55 1,05 (kaina su PVM) Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5711) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 2181,53 211 2348
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 7,29 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpose yra nuomininkai, kurių sutartys galioja iki 2020-01-10. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1533,51 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 86,09 7,29 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-9 ir R-10, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1882,80 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 776,40 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 776,16 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,43 7,29 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-20, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303). Patalpoje yra nuomininkas, kurio sutartis galioja iki 2020-01-31. Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 774,84 211 2251
Vilniaus g. 20 242,59 13,31 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0441-8019:0044), pažymėtos plane indeksais 2-(1, 3, 6, 9a, 10, 11, 19-31), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0441-8019), pažymėto plane indeksu 1A2p, pirmame ir antrame aukštuose Administracinei, socialinei, kultūrinei, paslaugų veiklai vykdyti, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir maisto gamybą vietoje 5 metai 9686,62 211 2206
Vilniaus g. 20-1B 153,34 18,38 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 4400-3775-2384:1902), pažymėtos plane indeksais 1-(32-37, 39, 40, 55), esančios pastato (unikalus Nr. 1094-0441-8019), pažymėto plane indeksu 1A2p, pirmame aukšte Administracinei, socialinei, kultūrinei, paslaugų veiklai vykdyti, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais ir maisto gamybą vietoje 5 metai 8455,17 211 2206
S. Stanevičiaus g. 24 243,97 6 Patalpas antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais
2–(2–10), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 2–1, 2–11, esančias pastate (unikalus Nr. 1099-1010-6020), plane pažymėtame 2U2/p
Administracinei-komercinei veiklai 5 metai 4391,46 211 2289 UAB „INIT“ – Laimėtojas.
Pilies g. ties Konstantino Sirvydo skveru 29 35 Paviljonas (stoginė), esantis Pilies gatvėje ties Konstantino Sirvydo skveru Komercinei, maitinimo, prekybos veiklai vykdyti 5 metai 3045 211 2206 UAB „Matilda“ – Laimėtojas.

Benas Antaniūnas

L. Asanavičiūtės g. 27A 56,62 60 Negyvenamosios patalpos (37,29 kv. m patalpos, pažymėtos plane indeksais 1-5 ir 1-6, pastate, kurio unikalus Nr. 1097-7015-8039, žymėjimas plane – 3D7p, ir 19,33 kv. m patalpa, pažymėta plane indeksu 1-43, pastate, kurio unikalus Nr. 1097-7015-8017:0002, žymėjimas plane – 1D3p) Vaistinės veiklai 5 metai 10191,60 211 2851 UAB „Benu vaistinė“

UAB „Apotheca vaistinė“

UAB „Sirupio vaistinė“

UAB „Nemuno vaistinė“

UAB „Gntarinė vaistinė“

UAB „Merkinės vaistinė“

UAB „Leipalingio vaistinė“ – Laimėtojas.

UAB „Linų vaistinė“

UAB vaistinė „Šerolina“

UAB „Eurovaistinė“

UAB „Senjorų vaistinė“

Šeškinės g. 30A 125,52 12 Vieno aukšto turgaus paviljonas (unikalus Nr. 1099-7013-6004), pažymėtas plane 1E1/p Turgavietės veiklai organizuoti 5 metai 4518,72 211 2206 UAB „Šilėja“ – Laimėtojas. 
Klaipėdos g. 5 53 5,56 Pastatas (unikalus Nr. 4400-2833-2101), pažymėtas plane 6I1/p Pagalbinėms reikmėms, neįrengiant gyvenamųjų patalpų 5 metai 884,04 211 2287
Dariaus ir Girėno g. 69 24,45 4,86 Patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(27-28), ir dalis bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-(2-6, 22-26), esančių pastate, (unikalus Nr. 1095-2000-8018), pastato žymėjimas plane 1C1/p Paslaugų, maitinimo veiklai 5 metai 356,48 211 2287

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. gruodžio 23 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo gruodžio 12 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. gruodžio 27 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta ne konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 

Voke turi būti nurodyta:

 

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
 • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

 

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Negyvenamųjų plotų dalys vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
Pastate (unikalus Nr. 1097-2000-7016:0004) Architektų g. 17 1 20 antro aukšto hole (plane pažymėtame indeksu 6-53) 1 60 8 687 21249,

8 5 211 2851

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. gruodžio 23 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo gruodžio 12 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. gruodžio 27 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2851.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta ne konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 

Kitos konkurso sąlygos:

 • Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Lazdynų poliklinikos) pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką vienkartinių tyrimų indelių ir kavos aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus bei prekes.
 • Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
 • Prireikus sveikatos priežiūros įstaigos suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 • Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms tyrimų indelių ir kavos aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.
 • Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir kitų karštųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms.
 • Nuomininkas turi užtikrinti, kad:
 1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžės;
 2. kavos aparatuose būtų įvairus kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas;
 3. aparatai klientams duotų grąžą.
 • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.