Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, inžinerinius statinius ir negyvenamųjų plotų dalis vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Vilniaus g. 6,
Grigiškės
73,90 2,23 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administracinei,
prekybos
ar paslaugų
veiklai vykdyti
5 metai 494,39 211 2251
Vinkšnų g. 6 38,96 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo
veiklai vykdyti
3 metai 31,56 211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo
veiklai vykdyti
3 metai 34,82 211 2949
211 2182
Švitrigailos g. 7* 127,92 0,66 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administracinei
ar paslaugų
veiklai vykdyti
3 metai 253,29 211 2182
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 1,33 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administracinei,
paslaugų ir
kultūrinei
veiklai vykdyti
3 metai 960,79 211 2206
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 9,42 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar
kultūrinei
veiklai vykdyti
3 metai 2068,35 211 2976
Ašmenos g. 8 48,02 7,20 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 3-36 ir 3-37, esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0025-7016), pažymėtame plane indeksu 1B3p Kultūrinei
veiklai vykdyti
5 metai 1037,23 211 2287
Žaliųjų Ežerų g. 85 89,82 0,70 Pastatas – valgykla (unikalus Nr. 1094-0397-5020), pažymėtas plane 2M1m Lietuvos
Respublikos
teisės aktams neprieštarau-
jančiai veiklai
vykdyti
5 metai 188,62 211 2287
Architektų g. 19 1518 1,05 Inžinerinis statinis – aikštelė (unikalus Nr. 4400-2646-9598), pažymėtas plane indeksais a2 ir a3 Turgaus veiklai,
Lietuvos
Respublikos
teisės aktams
neprieštarau-
jančiai veiklai
vykdyti
5 metai 4781,70 211 2348
Antakalnio g. 124* 185,31 4,72 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 4-(1-8) pirmame aukšte, 7-6 su bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta plane indeksu 7-12, rūsyje). Pastato unikalus Nr. 1096-0001-3069, žymėjimas – 7D1p. viešojo
maitinimo paslaugoms
teikti
5 metai 2624,01 8 614 13611

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki 2019 m. birželio 4 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. birželio 5 d. 9-14 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki birželio 5 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. birželio 6 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.


Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.


* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.
 • Antakalnio g. 124 nuomininkas savo lėšomis įrengia patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti. Minėtosios patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos ir kitus viešojo maitinimo patalpoms keliamus reikalavimus. Patalpų nuomos sutartis ir perdavimo ir priėmimo aktas bus pasirašyti kai esamas nuomininkas atlaisvins patalpas.


Konkurso dalyviai pateikia
banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Negyvenamųjų plotų dalys vienkartinių tyrimų indelių, kavos ir karštųjų gėrimų aparatams pastatyti:

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus
Nr. 1098-6012-1013)
Šeškinės g. 24
1 10 trečio aukšto koridoriuje
(plane pažymėtame
indeksu 3-42)
1 30 8 678 85208,
(8 5) 211 2851
2. Pastate (unikalus
Nr. 1097-2000-7016:0004)
Architektų g. 17
1 20 antro aukšto hole
(plane pažymėtame
indeksu 6-53)
1 60 8 687 21249,
(8 5) 211 2851

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki 2019 m. birželio 4 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. birželio 5 d. 9-14 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki birželio 5 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4).

Konkursas vyks 2019 m. birželio 6 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įgalinantį laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš kavos pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija) (netaikoma lentelės 1 punktui );
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 

Kitos konkurso sąlygos:

 • Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Šeškinės ir Lazdynų poliklinikų) pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Visi lentelės 2-6 punktuose išvardyti patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu.
 • Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką vienkartinių tyrimų indelių ir kavos aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus bei prekes.
 • Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.
 • Prireikus sveikatos priežiūros įstaigos suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 • Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms tyrimų indelių ir kavos aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.
 • Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir kitų karštųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms.
 • Nuomininkas turi užtikrinti, kad:
  1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžės;
  2. kavos aparatuose būtų įvairus kavos ir karštųjų gėrimų asortimentas;
  3. aparatai klientams duotų grąžą.

 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.