Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinį statinį – stadioną

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas€
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija dėl apžiūros telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Žalioji a. 3 78,30 1,66 Antras aukštas Administracinei veiklai 3 metai 389,93 2016-11-07
15.00-15.30 val.
211 2949
Žalioji a. 3 75,31 1,66 Antras aukštas Administracinei veiklai 3 metai 375,04 2016-11-07 15.00-15.30 val. 211 2949
Barboros Radvilaitės g. 6A 217,84 14 Pastatas-kavinė Komercinei veiklai 10 metų 9149,28 2016-11-07
13.30-14.00 val.
211 2979,
211 2851
Vilniaus g. 22 87,56 5,06 Antras aukštas ir mansarda Administracinei, paslaugų, kultūros, mokslo, švietimo veiklai 5 metai 1329,16 2016-11-08
14.00-14.30 val.
211 2206
Nemenčinės pl. 141,06 2,10 Stoginė Komercinei, paslaugų veiklai 5 metai 888,68 2016-11-07
13.00-13.30 val.
211 2251
Eduardo Andrė g. 27 388,20 2,55 Katilinė Gamybos, pramonės ar sandėliavimo veiklai 3 metai 2969,73 201-11-07
13.00-13.30 val.
211 2949
Antakalnio g. 124 455,08 3,52 338,72 kv. m patalpos pastate – skalbykloje ir 116,36 kv. m patalpospastate – katilinėje Skalbyklų veikla 3 metai 4805,64 2016-11-08
13.00-13.30 val.
211 2851
Antakalnio g. 124 216,35 14 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte Komercinei veiklai, išskyrus prekybą alkoholiu 3 metai 9086,70 2016-11-08
13.00-13.30
211 2851
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 1,65 Pastatas – dirbtuvės Administracinei, kultūrinei ar paslaugų veiklai vykdyti 3 metai 417,14 2016-11-08
13.00-13.30
211 2348
Vašingtono a. 1-68 259,57 1,12 Patalpos – slėptuvė Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 872,16 2016-11-08
11.00-11.30
211 2251
Pergalės g. 13 24,09 1,87 Negyvenamosios patalpos Administracinei ar paslaugų veiklai 3 metai 135,15 2016-11-09
11.00-11.30
211 2251
Vinkšnų g. 6 68,28 1.00 Negyvenamosios patalpos Sandėliavimo veiklai 3 metai 204,84 2016-11-09
11.00-11.30
211 2348
Vinkšnų g. 6 57,58 1.00 Negyvenamosios patalpos Sandėliavimo veiklai 3 metai 172,74 2016-11-09
11.00-11.30
211 2348
Vinkšnų g. 6 91,44 1,00 Negyvenamosios patalpos Sandėliavimo veiklai 3 metai 274,32 2016-11-09
11.30-12.00
211 2348
Vinkšnų g. 6 38,96 1,00 Negyvenamosios patalpos Sandėliavimo veiklai 3 metai 116,88 2016-11-09
11.30-12.00
211 2348
Vinkšnų g. 6 42,99 1,00 Negyvenamosios patalpos Sandėliavimo veiklai 3 metai 128,97 2016-11-09
11.30-12.00
211 2348
Kadriškių g. 7375,80 0,15 Stadionas Sporto veiklai 25 metai 3319,11 2016-11-10
11.00-11.30
211 2348

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte 214 kab. nuo 2016-11-07 iki 2016-11-16, 9-11 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2348, 211 2206, 211 2251.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį;

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos, kurios turės būti įtrauktos į turto nuomos sutartį:

1. Barboros Radvilaitės g. 6A – nuomininkas įsipareigoja investuoti savo lėšas į turto pagerinimą atlikdamas turto kapitalinį remontą (įrengti inžinerines sistemas – požemines komunikacijas ir pastato inžinerinius tinklus). Pastatas-kavinė įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl nuomininkas atlikdamas jo kapitalinį remontą privalo išlaikyti pastato autentiškumą, nekeisdamas jo ploto ir aukštingumo. Nuomininkas gali būti atleistas nuo nuomos mokesčio mokėjimo kapitalinio remonto metu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Nuomos sutartis bus nutraukta prieš terminą, jeigu nuomininkas nepradės veiklos per vienerius metus nuo nuomos sutarties pasirašymo. Savivaldybė nuomininkui išlaidų už turto pagerinimą neatlygins. Mėnesio nuomos mokestis kartą per tris metus (kalendorinių metų pradžioje) yra indeksuojamas pagal vartotojų kainų indeksą, įvertinant kasmetinį indekso pokytį.

2. Nemenčinės pl. stoginę išsinuomojęs nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka privalo parengti ir suderinti stoginės rekonstrukcijos projektą ir ją rekonstruoti savo lėšomis Savivaldybei nekompensuojant. Rekonstruotoje stoginėje (ne mažiau nei trečdalyje rekonstruotos stoginės ploto) privaloma įrengti apsaugotas nuo vėjo nemokamas sėdimas vietas viešojo transporto laukiantiems keleiviams bei greitojo maisto ir gaiviųjų gėrimų prekybos tašką, kuriame draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.

3. Kadriškių g. – nuomininkas, suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybe projektą ir sąmatą, įsipareigoja savo lėšomis rekonstruoti statinį per 36 mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos investuodamas ne mažiau kaip 800000 (aštuonis šimtus tūkstančių) Eur ir pateikti tai įrodančius dokumentus, įrengdamas visą būtiną infrastruktūrą. Nuomininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įsipareigoja parengti statinio rekonstravimo techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei pagal teisės aktų reikalavimus būtų reikalinga, – savo lėšomis parengti teritorijos planavimo dokumentus. Nuomininkas įsipareigoja įrengti ne žemesnės kaip I kategorijos (pagal UEFA klasifikaciją) futbolo aikštę. Nuomininkui suteikiama teisė pastatyti dengtą maniežo tipo statinį, kurio viduje turi būti futbolo aikštė ir galėtų būti įrengtos administracinės patalpos, persirengimo patalpos, sporto salė, prausyklos ir kitos būtiniausios patalpos ir kurio išorė būtų pritaikyta prie nusistovėjusio kraštovaizdžio. Nuomininkas turi užtikrinti patekimą prie statinio nepažeisdamas kaimyninių sklypų savininkų interesų. Nuomininko rekonstruoto statinio pagerinimai ir kadastro duomenų pakeitimai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės vardu, Savivaldybei neatlyginant. Nuomininkas nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu statinį eksploatuoja pagal tiesioginę jo paskirtį (sporto veiklai ir renginiams organizuoti), rūpinasi tinkama jo būkle, taip pat turi teisę gauti iš jo pajamas. Nuomininkas įsipareigoja prižiūrėti išnuomotą jam turtą ir rūpintis, kad jis nenusidėvėtų visą nuomos laikotarpį. Nuomininkas ne mažiau kaip 14 (keturiolika) valandų per savaitę vykdyti vaikų ir jaunimo neformalųjį ugdymą. nuomininkas nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrina galimybę ne mažiau kaip 10 (dešimt) valandų per savaitę naudotis futbolo aikšte ir visa infrastruktūra Grigiškių bendruomenei pagal iš anksto suderintą grafiką su Grigiškių seniūnija, iš jų ne mažiau kaip 5 val. per savaitę vakariniu laiku, t. y. nuo 18 val., kai tai netrukdo nuomininko organizuojamam sporto renginiui. Futbolo aikštėje ir šalia jos draudžiama vykdyti visų rūšių motorinių transporto priemonių treniruotes ir varžybas. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 36 mėnesiams nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos. Užbaigus rekonstrukcijos darbus anksčiau, nuomos mokesti bus skaičiuojamas nuo statinio eksploatacijos pradžios.

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 stulpelyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. lapkričio 17 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis