Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 
1 kv. m 
nuomos 
kaina per 
mėnesį 
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos 
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Informacija telefonu
1 2 3 4 5 6 7 8
Ateities g. 600 0,30 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai  540 211 2348
Riovonių g. 2594 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 7782 211 2348
Meistrų g. 1018 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 3054 211 2348
Savanorių pr. 1260 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 3780 211 2348
Savanorių pr. 1090 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 3270 211 2348
Savanorių pr. 692,55 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 2077,65 211 2348
Zarasų g. 591,83 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių statymo veiklai 3 metai 1775,49 211 2348

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte, 214 kab. nuo 2017-01-30 iki 2017-02-08, 9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2348.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos, kurios turės būti įtrauktos į turto nuomos sutartį:

Savanorių pr. (1090 kv. m automobilių stovėjimo aikštelei) – nuomininkas privalės leisti UAB „Avtovega“ iki 2017 m. kovo 31 d. vykdyti veiklą pagal Vilniaus miesto savivaldybės Vilkpėdės seniūnijos išduotą leidimą Nr. A82-2095/16(2.17.2.4-S17) prekiauti, teikti paslaugas iš (nuo) laikinojo įrenginio prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.

Kitos konkurso sąlygos, kurios turės būti įtrauktos į turto nuomos sutartį:

Statiniai išnuomojami lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas vyks 2017 m. vasario 9 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (mokėjimo nurodymą), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas    Arvydas Darulis