Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

(konkursas vyks 2017 m. lapkričio 16 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina per
mėnesį
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laiko-
tarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Regist-
racija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vilniaus g. 22 45,22 12,73 Negyve-
namosios
patalpos
(ind.: 3-(36-
39), su
dalimi bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 2-7, 3-68;
unikalus Nr.
1094-0441-
8020)
antrame
aukšte
Administ-
racinei,
paslaugų
ar
prekybos
veiklai
1 metai 1726,95 2017-11-02
14.30-15.30 val.
2112206
Vilniaus g. 22 546,56 6,40 Negyve-
namosios
patalpos
(ind. 3-(25-27,
29-35, 40-53,
56, 59-64),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 4-(1, 5-8),
3-(28, 54-55);
unikalus Nr.
1094-0441-
8020:0002)
antrame
aukšte
Administ-
racinei,
maitinimo,
paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
1 metai 10493,95 2017-11-02
14.30-15.30 val.
2112206
Vilniaus g. 22 170,00 6,40 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind. 3-(57, 58),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 4-(1, 5-8),
3-(28, 54-55);
unikalus Nr.
1094-0441-
8020:0002)
antrame
aukšte
Administ-
racinei,
maitinimo,
paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
1 metai 3264 2017-11-02
14.30-15.30 val.
2112206
Vinkšnų g. 6 68,28 0,70 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(1-3);
unikalus Nr. 1394-0001-
0020)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 143,39 2017-10-30
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 57,58 0,70 Negyvena-
moji patalpa
(ind.: 1-4;
unikalus Nr.
1394-0001-
0020)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 120,92 2017-10-30
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 91,44 0,70 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(5-8);
unikalus Nr.
1394-0001-
0020)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 192,02 2017-10-30
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 38,96 0,70 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(9-10);
unikalus Nr.
1394-0001-
0020)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 81,82 2017-10-30
10-11 val.
2112949
2112182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,70 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(11-14);
unikalus Nr.
1394-0001-
0020)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 90,28 2017-10-30
10-11 val.
2112949
2112182
Antakalnio g. 124 216,35 3,50 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(29-41),
2-(1-2);
unikalus Nr.
1096-0001-
3047)
pirmame
aukšte
Komer-
cinei
veiklai,
išskyrus
prekybą
alkoholiu
3 metai 2271,68 2017-10-31
13-14 val.
2112251
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,41 Pastatas –
dirbtuvės
(unikalus Nr.
1094-0397-
5031)
Administ-
racinei,
kultūrinei
ar
paslaugų
veiklai
3 metai 103,65 2017-11-02
13-14 val.
2112287
Vašingtono a. 1-68 259,57 0,28 Patalpos –
slėptuvė
(unikalus Nr.
4400-2559-
7039:7007)
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 218,04 2017-10-31
13-14 val.
2112251
Švitrigailos g. 7 127,92 2,39 Negyvena-
mosios
patalpos
rūsyje
(unikalus Nr.
4400-1653-
5778:1901),
pažymėtos
plane
indeksais
R-19, R-26,
R-28-32,
su bendro
naudojimo
patalpomis,
pažymė-
tomis plane
R-24 (463/1000),
R-27,
R-33 (500/1000),
esančiomis
pastate
(unikalus Nr.
1095-9020-
8010)
Administ-
racinei ar
paslaugų
veiklai
3 metai 917,19 2017-11-02 15-15.30 val. 2112182
Šiltadaržio g. 2 142,52 7,28 Negyvena-
mosios
patalpos
antrame
aukšte
(unikalus Nr.
1094-0034-
3015:0023,
pastate 1A2p),
pažymėtos
plane
indeksais
2-(3, 4, 6, 8,
10, 11, 41),
su bendro
naudojimo
patalpomis,
pažymė-
tomis plane
indeksais
1-1, 2-(1-2),
5, 7, 9,
ir bendro
naudojimo
patalpos
(unikalus Nr.
1094-0034-
3026:0001,
pastate 2A2p),
pažymėtos
plane
indeksais
2-(34-40)
Administ-
racinei,
paslaugų
ir
kultūrinei
veiklai
3 metai 3112,64 2017-11-02 15-15.30 val. 2112851
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 3,40 Negyvena-
mosios
patalpos
pirmame
aukšte
ir rūsyje
(unikalus Nr.
1096-8004-
1012:0035),
pažymėtos
plane
indeksais
R2-(1-12),
2-(3-6, 8-9,
11-15) ir
d. b. n. p.
2-(1, 7, 10, 16),
esančios
pastate
(unikalus Nr.
1096-8004-
1012,
žymėjimas
plane 1N5/p)
Administ-
racinei,
paslaugų
ir
kultūrinei
veiklai
3 metai 2456,16 2017-11-06 15-15.30 val. 2112206
Žalioji a. 3 43,71 2,07 Negyvena-
mosios
patalpos
antrame
aukšte,
plane
pažymėtos
indeksais
1-(66-67),
su dalimi
bendrojo
naudojimo
patalpų,
pažymėtų
indeksais
1-(31-36,
71, 76-84),
esančios
pastate,
kurio
unikalus Nr.
4194-0341-
8036.
Administ-
racinei,
paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
vykdyti
3 metai 271,44 2017-10-30
10-11 val.
2112182
Žalioji a. 3 20,48 2,07 Negyvena-
mosios
patalpos
antrame
aukšte,
plane
pažymėtos
indeksu 1-62,
su dalimi
bendrojo
naudojimo
patalpų,
pažymėtų
indeksais
1-(31-36, 68,
71, 76-84),
esančios
pastate, kurio
unikalus Nr.
4194-0341-
8036.
Administ-
racinei,
paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
vykdyti
3 metai 127,18 2017-10-30
10-11 val.
2112182
Vilniaus g. 39 29,40 11 Negyvena-
mosios
patalpos
ketvirtame
aukšte, plane
pažymėtos
4-96, su
dalimi bendrojo
naudojimo
patalpų,
pažymėtų
indeksu 4-90,
esančios
pastate, kurio
unikalus Nr.
1094-0442-
5012:0001.
Administ-
racinei,
paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
vykdyti
3 metai 970,20 2017-10-31
14 val.
2112206
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 24,03 Negyvena-
mosios
patalpos
pirmame
aukšte, plane
pažymėtos
indeksais
18-(2, 4-8, 16),
su dalimi
bendrojo
naudojimo
patalpų,
pažymėtų
indeksais
a-3, a-15,
18-3, esančios
pastate, kurio
unikalus Nr.
4400-4259-
1848:1999.
Administ-
racinei, paslaugų
ar
kultūrinei
veiklai
vykdyti
3 metai 5276,27 2017-11-03
14 val.
2112206
Mokyklos g. 10, Grigiškės 39,12 15 Patalpos
antrame
aukšte,
plane
pažymėtos i
ndeksu 2-5,
su dalimi
bendrojo
naudojimo
patalpų,
pažymėtų
indeksu 2-1,
esančios
poliklinikos
pastate, kurio
unikalus Nr.
7995-5004-
8030.
Vaistinės
veiklai
vykdyti
3 metai 1760,40 2017-10-30
10-11 val.
2112851

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15-17 langeliuose nuo 2017 m. spalio 30 d. iki lapkričio 15 d. 9-11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.


Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Nuomininkas perskaičiuotą kas tris metus nuompinigių dydį įsipareigoja mokėti nuomos sutartyje 2 p. nustatyta tvarka.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Konkursas vyks 2017 m. lapkričio 16 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.