Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina per
mėnesį
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
telefonu
dėl apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Riovonių g. 2594 1,0 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus Nr. 4400-2645-
6844)
Automo-
bilių
statymo
veiklai
3 metai 7782 2017-03-28 211 2348
Meistrų g. 1018 1,0 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus Nr. 4400-2859-
9248)
Automo-
bilių
statymo
veiklai
3 metai 3054 2017-03-28 211 2348
Savanorių pr. 1260 1,0 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus Nr. 4400-2859-
9250)
Automo-
bilių
statymo
veiklai
3 metai 3780 2017-03-28 211 2348
Zarasų g. 591,83 1,0 Automobilių
stovėjimo
aikštelė
(unikalus Nr. 4400-3863-
1271)
Automo-
bilių
statymo
veiklai
3 metai 1775,49 2017-03-28 211 2348
Žirmūnų g. 106 67,95 7,62 Administ-
racinės
patalpos
(ind.: 5-1,
5-(6-7), 6-2;
unikalus
Nr. 1097-0025
-3027)
pirmame aukšte
Administ-
racinei, paslaugų
ar
prekybos veiklai
3 metai 1553,34 2017-03-28
15-15.30 val.
211 2287
Kaštonų g. 4 55,5 12,69 Administ-
racinės
patalpos
(ind.: 17-(8-9,
11-12);
unikalus Nr. 1094-0163-
1038:0004)
pirmame aukšte
Administ-
racinei, paslaugų
ar
prekybos veiklai
3 metai 2112,89 2017-03-28
14-14.30 val.
211 2287
Vilniaus g. 22 45,22 15,91 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 3-(36-39),
su dalimi
bendro
naudojimo
patalpų,
ind.: 2-7, 3-68;
unikalus
Nr. 1094-0441-
8020)
antrame
aukšte
Administ-
racinei, paslaugų
ar
prekybos veiklai
1 metai 2158,35 2017-03-28
15-15.30 val.
211 2206
Vinkšnų g. 6 68,28 1,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(1-3);
unikalus
Nr. 1394-0001-
0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 204,84 2017-03-28
13-14 val.
211 2182
Vinkšnų g. 6 57,58 1,00 Negyvena-
moji patalpa
(ind.: 1-4;
unikalus
Nr. 1394-0001-
0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 172,74 2017-03-28
13-14 val.
211 2182
Vinkšnų g. 6 91,44 1,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(5-8);
unikalus
Nr. 1394-0001-
0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 274,32 2017-03-28
13-14 val.
211 2182
Vinkšnų g. 6 38,96 1,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(9-10);
unikalus
Nr. 1394-0001-
0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 116,88 2017-03-28
13-14 val.
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 1,00 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(11-14);
unikalus
Nr. 1394-0001-
0020)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 128,97 2017-03-28
13-14 val.
211 2182
Žalioji a. 3 78,30 1,19 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(85-89),
su dalimi
bendro
naudojimo patalpų,
ind.: 1-(31-36,
71, 76-84);
unikalus
Nr. 4194-0341-
8036)
antrame
aukšte
Administ-
racinei
veiklai
3 metai 279,53 2017-03-29
13-14 val.
211 2182
Žalioji a. 3 75,31 1,19 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(91-98),
su dalimi
bendro
naudojimo patalpų;
unikalus Nr. 4194-0341-
8036)
antrame
aukšte
Administ-
racinei
veiklai
3 metai 268,86 2017-03-29
13-14 val.
211 2182
Nemenčinės pl. 141,06 1,50 Autobusų
stotelė –
stoginė
(unikalus Nr. 4400-3169-
7206)
Komer-
cinei,
paslaugų
veiklai
5 metai 634,77 2017-03-29
13-14 val.
211 2287
Antakalnio g. 124 455,08 2,52 338,72 kv. m
patalpos (ind.: 1-(1-14),
1-(16-17),
1-42, 3-(1-5)
skalbykloje,
kurios
unikalus Nr.
1096-0001-
3047, ir
116,36 kv. m
patalpos
(ind.: 1-1,
2-(1-4, 4a)
katilinėje,
kurios
unikalus Nr.
1096-0001-
3058
Skalbyklų
veiklai
3 metai 2017-03-29
13-14 val.
211 2851
Antakalnio g. 124 216,35 9,80 Negyvena-
mosios
patalpos
(ind.: 1-(29-41), 2-(1-2);
unikalus Nr. 1096-0001
-3047)
pirmame
aukšte
Komercinei
veiklai,
išskyrus
prekybą
alkoholiu
3 metai 6360,69 2017-03-29
13-14 val.
211 2851
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 1,16 Pastatas –
dirbtuvės
(unikalus
Nr. 1094-0397-
5031)
Administ-
racinei,
kultūrinei
ar
paslaugų
veiklai
3 metai 293,26 2017-03-29
13-14 val.
211 2287
Vašingtono a. 1-68 259,57 0,78 Patalpos –
slėptuvė
(unikalus
Nr. 4400-
2559-
7039:7007)
Sandėlia-
vimo
veiklai
3 metai 607,39 2017-03-29
13-14 val.
211 2251

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15-17 langeliuose nuo 2017 m. kovo 27 d. iki balandžio 5 d. 9-11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

  1. Nemenčinės pl. stoginę išsinuomojęs nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka privalo parengti ir suderinti stoginės rekonstrukcijos projektą ir ją rekonstruoti savo lėšomis Savivaldybei nekompensuojant. Rekonstruotoje stoginėje (ne mažiau nei trečdalyje rekonstruotos stoginės ploto) privaloma įrengti apsaugotas nuo vėjo nemokamas sėdimas vietas viešojo transporto laukiantiems keleiviams bei greitojo maisto ir gaiviųjų gėrimų prekybos tašką, kuriame draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.
  2. Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas vyks 2017 m. balandžio 6 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė