Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina per
mėnesį
Eur
Trumpa
patalpų

charak-
teristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
telefonu
dėl apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Riovonių g. 2594 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 7782 2017-02-22 211 2348
Meistrų g. 1018 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 3054 2017-02-22 211 2348
Savanorių pr. 1260 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 3780 2017-02-22 211 2348
Zarasų g. 591,83 1,0 Automobilių stovėjimo aikštelė Automobilių
statymo
veiklai
3 metai 1775,49 2017-02-22 211 2348
Žirmūnų g. 106 67,95 7,62 Pirmas
aukštas
Administ-
racinei,
paslaugų
ar prekybos
veiklai
3 metai 1553,34 2017-02-22
15-15.30 val.
211 2988
211 2251
Kaštonų g. 4 55,5 12,69 Pirmas
aukštas
Administ-
racinei,
paslaugų
ar prekybos
veiklai
3 metai 2112,89 2017-02-22
14-14.30 val.
211 2287
Vilniaus g. 22 80,21 24,62 Pirmas
aukštas
Administ-
racinei,
paslaugų
ar prekybos
veiklai
1 metai 5924,31 2017-02-24
15-15.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 45,22 15,91 Antras
aukštas
Administ-
racinei,
paslaugų
ar prekybos
veiklai
1 metai 2158,35 2017-02-24
15-15.30 val.
211 2206
Vilniaus g. 22 116,57 3,95 Rūsys Sandė-
liavimo
veiklai
1 metai 1381,35 2017-02-24,
15-15.30 val.
211 2206
Vinkšnų g. 6 68,28 1.00 Negyve-
namosios
patalpos
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 204,84 2017-02-22
13-14 val.
211 2949
Vinkšnų g. 6 57,58 1.00 Negyve-
namosios
patalpos
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 172,74 2017-02-22
13-14 val.
211 2949
Vinkšnų g. 6 91,44 1,00 Negyve-
namosios
patalpos
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 274,32 2017-02-22
13-14 val.
211 2949
Vinkšnų g. 6 38,96 1,00 Negyve-
namosios
patalpos
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 116,88 2017-02-22
13-14 val.
211 2949
Vinkšnų g. 6 42,99 1,00 Negyve-
namosios
patalpos
Sandė-
liavimo
veiklai
3 metai 128,97 2017-02-22
13-14 val.
211 2949

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte, 214 kab. nuo 2017-02-20 iki 2017-03-01 9-11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2348, 211 2206, 211 2251, 211 2287, 211 2182.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:
Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas vyks 2017 m. kovo 2 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis