Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

 Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per 
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
telefonu
dėl apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baltupio g. 69 9150,28 100 Eur už visą nuomojamą plotą per mėnesį (kaina peržiūrima kas 3 metai) Tribūna su persirengimo patalpomis ir stadionas Beisbolo veiklai 9 metai 300 Nuo 2017-01-09 211 2348
Antakalnio g. 17 299,37 5,60 Pastatas − ligoninė Ugdymo veiklai 9 metai 5029,42 2017-01-09
13-13.30 val.
211 2916
211 2851

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte, 214 kab. nuo 2017-01-16 iki 2017-01-18 9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti 211 2851, 211 2348.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos, kurios turės būti įtrauktos į turto nuomos sutartį:

1. Baltupio g. 69 – nuomininkas nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja statinius eksploatuoti pagal tiesioginę jų paskirtį (beisbolo veiklai) ir rūpintis tinkama jų būkle; nuomininkas įsipareigoja pritaikyti išnuomotą jam turtą beisbolo veiklai, nepažeisdamas valstybinio miško teritorijos ir laikytis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir kitų teisės aktų; nuomininkas privalo bet kokį statinių tvarkymo projektą derinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir rūpintis, kad išnuomotas turtas nenusidėvėtų visą nuomos laikotarpį; nuomininkas įsipareigoja atlikti pastato – tribūnos su persirengimo patalpomis (unikalus Nr. 4400-0798-9606) kapitalinį remontą ir naudoti jį pagal paskirtį; aikštelėse ir šalia jų draudžiama vykdyti visų rūšių motorinių transporto priemonių treniruotes ir varžybas.

2. Antakalnio g. 17 – nuomos kaina perskaičiuojama kas treji metai; pastatas turi būti įrengtas ir pritaikytas ugdymo veiklai ir atitikti visus ugdymo veiklai keliamus reikalavimus, suderinus su atitinkamomis įstaigomis ir institucijomis; nuomininkui nepradėjus veiklos per vienus metus nuo nuomos sutarties pasirašymo nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą.

Statiniai išnuomojami lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas vyks 2017 m. sausio 19 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kabinete).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (mokėjimo nurodymą), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.  LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB bankas (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas       Arvydas Darulis