Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų patalpų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti

(konkursas vyks 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

Eil. Nr. Adresas Plotas kv. m Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Registracija
telefonu
dėl apžiūros
kavos ir
karštųjų
gėrimų
aparatų
skaičius
(vnt.)
užkandžių
aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Šeškinės g. 24
(unikalus Nr. 1098-6012-1013)
2 20 pirmojo aukšto koridoriuose
(plane pažymėtuose indeksais 1-134 ir 1-217)
2 120 8 678 85208

211 2851

2. Vilkpėdės g. 3:
2.1. unikalus Nr. 1094-0497-9015 3 20 pirmojo aukšto laukiamajame
(plane pažymėtame indeksu 1-46)
ir koridoriuje
(plane pažymėtame indeksu 1-18)
2 1 180 8 618 83987,

211 2851

1 20 antrojo aukšto koridoriuje
(plane pažymėtame indeksu 2-21)
1 60
2.2. unikalus Nr. 1094-0497-9037 1 20 pirmojo aukšto koridoriuje
(plane pažymėtame indeksu 1-5)
1 60
3. Dariaus ir Girėno g. 18
(unikalus Nr. 1096-9002-0016)
1 20 pirmojo aukšto koridoriuje
(plane pažymėtame indeksu 1-28)
1 60 8 617 10015,

211 2851

4. Žirmūnų g. 6
(unikalus Nr. 1097-1014-4015)
2 20 pirmojo aukšto hole
(plane pažymėtame indeksu 1-3)
1 1 120 275 5945,

211 2251

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 18 d. darbo dienomis 9-15 val., 2018 m. gruodžio 19 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki gruodžio 19 d. 9–11 val.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros ir kultūros įstaigų pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Kitos konkurso sąlygos:

 

 1. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 2. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 3. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 4. nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;
 5. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
 6. Sveikatos priežiūros ir kultūros įstaigos suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 7. nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros ir kultūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros ar kultūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą;
 8. nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;
 9. Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

15.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

15.2. galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;

15.3. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas;

15.4. aparatai klientams duotų grąžą.

Konkursas vyks 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.