Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laikotarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Žalioji a. 3 43,71 1,16 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administracinei, paslaugų
ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 152,11 211 2949
211 2182
Vilniaus g. 6,
Grigiškės
73,90 3,19 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administracinei, prekybos
ar paslaugų veiklai
5 metai 707,22 211 2251
Vinkšnų g. 6 38,96 0,39 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai 3 metai 45,58 211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,39 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai 3 metai 50,30 211 2949
211 2182
Švitrigailos g. 7* 127,92 0,94 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administra-
cinei ar
paslaugų
veiklai
3 metai 360,73 211 2182
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 1,90 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administra-
cinei, paslaugų
ir kultūrinei
veiklai
3 metai 1372,56 211 2206
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 13,46 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administra-
cinei, paslaugų
ar kultūrinei
veiklai
3 metai 2955,41 211 2976
Stiklių g. 5* 121,80 27,47 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 11-(1-6), pastate (unikalus Nr. 1094-0361-4015), plane pažymėtame indeksu 1A3p Lietuvos Respublikos teisės aktams nepriešta-
raujančiai
veiklai
vykdyti
Iki 2024 m. kovo 1 d. 10037,54 211 2182
Stiklių g. 5* 50,11 8,99 Negyvenamosios patalpos rūsyje, plane pažymėtos indeksais R-1 ir R-2), pastate (unikalus Nr. 1094-0361-4015), plane pažymėtame indeksu 1A3p Lietuvos Respublikos teisės aktams nepriešta-
raujančiai
veiklai
vykdyti
Iki 2024 m. kovo 1 d. 1351,47 211 2182

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 m. vasario 5 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. vasario 6 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2019 m. sausio 28 d. iki 2019 m. vasario 6 d. 9–11 val.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.


Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

* Kitos konkurso sąlygos:

  • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
  • Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.
  • Sutartis su konkurso laimėtojais dėl 121,80 kv. m Stiklių g. 5 patalpų pirmame aukšte įsigalios pasibaigus 2014 m. vasario 11 d. sutarčiai Nr. A466-2472-(2.14.1.17-EK5), sudarytai su uždarąja akcine bendrove Bambalyne, kuri galioja iki 2019 m. vasario 15 d., ir atlaisvinus patalpas.
  • Sutartis su konkurso laimėtojais dėl 50,11 kv. m Stiklių g. 5 patalpų rūsyje įsigalios pasibaigus 2016 m. liepos 4 d. sutarčiai Nr. A466-28/16-(2.14.1.42-TD2), sudarytai su uždarąja akcine bendrove Bambalyne, kuri galioja iki 2019 m. liepos 8 d., ir atlaisvinus patalpas.

 

Konkursas vyks 2019 m. vasario 7 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

 

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

 

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.