Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

(Konkursas vyks 2019 m. balandžio 4 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

dresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų
paskirtis
pagal
veiklos
pobūdį
Nuomos
laikotarpis
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu
dėl
apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Žalioji a. 3 43,71 0,82 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administracinei, paslaugų
ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 107,53 211 2949
211 2182
Vilniaus g. 6,
Grigiškės
73,90 2,23 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administracinei, prekybos
ar paslaugų veiklai vykdyti
5 metai 494,39 211 2251
Vinkšnų g. 6 38,96 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 31,56 211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,27 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 3 metai 34,82 211 2949
211 2182
Švitrigailos g. 7* 127,92 0,94 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administracinei ar
paslaugų veiklai vykdyti
3 metai 360,73 211 2182
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 1,33 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administracinei,
paslaugų ir kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 960,79 211 2206
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 9,42 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti
3 metai 2068,35 211 2976
Stiklių g. 5* 121,80 21,98 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 11-(1-6), pastate (unikalus Nr. 1094-0361-4015), plane pažymėtame indeksu 1A3p Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti Iki 2024 m. kovo 1 d. 8031,49 211 2182
Stiklių g. 5* 50,11 7,19 Negyvenamosios patalpos rūsyje, plane pažymėtos indeksais R-1 ir R-2), pastate (unikalus Nr. 1094-0361-4015), plane pažymėtame indeksu 1A3p Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti Iki 2024 m. kovo 1 d. 1080,87 211 2182
Ašmenos g. 8 48,02 7,20 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 3-36 ir 3-37, esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0025-7016), pažymėtame plane indeksu 1B3p Kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 1037,23 211 2287
Žaliųjų Ežerų g. 85 89,82 0,70 Pastatas – valgykla (unikalus Nr. 1094-0397-5020), pažymėtas plane 2M1m Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti 5 metai 188,62 211 2287
Architektų g. 19 1518 1,05 Inžinerinis statinis – aikštelė (unikalus Nr. 4400-2646-9598), pažymėtas plane indeksais a2 ir a3 Turgaus veiklai, Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiai veiklai vykdyti 5 4781,70 211 2348
Antakalnio g. 59* 207,82 1,90 Negyvenamosios patalpos rūsyje, pažymėtos plane indeksais R-(1-7) ir R-(18-21), esančios pastate (unikalus Nr. 1098-6000-4017), pažymėtame plane indeksu 1D2/p Viešojo maitinimo paslaugoms teikti 10 metų 1184,57 211 2851

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. kovo 25 d. iki 2019 m. balandžio 2 d. darbo dienomis 9-15 val., 2019 m. balandžio 3 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2019 m. kovo 25 d. iki 2019 m. balandžio 3 d. 9–11 val.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.
 • Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.
 • Sutartis su konkurso laimėtojais dėl 121,80 kv. m Stiklių g. 5 patalpų pirmame aukšte įsigalios pasibaigus 2014 m. vasario 11 d. sutarčiai Nr. A466-2472-(2.14.1.17-EK5), sudarytai su uždarąja akcine bendrove Bambalyne, kuri galioja iki 2019 m. vasario 15 d., ir atlaisvinus patalpas.
 • Sutartis su konkurso laimėtojais dėl 50,11 kv. m Stiklių g. 5 patalpų rūsyje įsigalios pasibaigus 2016 m. liepos 4 d. sutarčiai Nr. A466-28/16-(2.14.1.42-TD2), sudarytai su uždarąja akcine bendrove Bambalyne, kuri galioja iki 2019 m. liepos 8 d., ir atlaisvinus patalpas.
 • Nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis įrengti Antakalnio g. 59 patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos. Patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos, higienos ir kitus viešojo maitinimo įstaigoms keliamus reikalavimus. Patekimą į patalpas Antakalnio g. 59 apžiūros ir remonto metu užtikrins VšĮ Antakalnio poliklinikos administracija (tel. (8 5) 234 7489).

 

Konkursas vyks 2019 m. balandžio 4 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.