Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 5,31 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1117,01 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 565,52 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 565,36 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 38,86 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-2, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 619,04 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 37,01 5,31 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-21, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 589,57 211 2251
Ateities g. 2029,80 0,48 (kaina su PVM) 2029,80 (dviejų tūkstančių dvidešimt devynių ir aštuoniasdešimties šimtųjų) kv. m (iš 2629,80 (dviejų tūkstančių šešių šimtų dvidešimt devynių ir aštuoniasdešimties šimtųjų) kv. m) ploto aikštelė, plane pažymėta indeksais b1 ir b2 (unikalus Nr. 4400-2025-7018) Vairavimo mokymo paslaugoms teikti 5 metai 2922,91 211 2851
A. Goštauto g. 2-1B 56,33 3,27 Negyvenamosios patalpos pusrūsyje, plane pažymėtos indeksais 38-(1-6), esančios negyvenamosiose patalpose (1096-0010-4010:0054) Administracinei, socialinei ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 552,60 211 2206
Pašto g. 19, Grigiškės* 11,08 10 Pastatas (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais Turgaus veiklai vykdyti su  sąlyga įrengti prekyvietę laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų 5 metai 332,40 211 2251
Gerovės g. 29, Vilnius 22,11 1,26 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1098-7006-3013:0008) Gerovės g. 29, Vilniuje, esančios antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 2-(37-40) Sandėliavimo veiklai vykdyti 5 metai 83,58 211 2251 Fizinis asmuo D. K. – Laimėtojas.
Žalioji a. 3, Vilnius* 75,31 2,48 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(91-98) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastato (unikalus Nr. 4194-0341-8036, teisinės registracijos Nr. 10/74624), plane pažymėto indeksu 8B2p Administracinei, socialinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai 5 metai 560,31 211 2182
Žalioji a. 3, Vilnius* 20,48 2,48 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos 1-62, su dalimi bendro naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-(31-36), 1-68, 1-71, 1-(76-84), pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036, plane pažymėtame 8B2p Administracinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai 5 metai 152,37 211 2182 MB Darbštuolė – Laimėtojas.
Vilniaus g. 39, Vilnius* 316,72 5,61 Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 1094-0442-5012:0001), plane pažymėtos indeksais 4-(49-61), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 3-18, 4-(4-5, 62, 64), esančios pastato, plane pažymėto indeksu 1C4/p Neformaliojo ugdymo, švietimo, kultūrinei ir socialinei veiklai 5 metai 5330,40 211 2206
Savanorių pr.* 1090 0,48 (kaina su PVM) Inžinerinius statinis – automobilių  stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5666) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 1569,60 211 2851 UAB Nevda – Laimėtojas.
Savanorių pr.* 692,55 0,48 (kaina su PVM) Inžinerinį statinis – automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus Nr. 4400-3844-5711) Automobilių statymo veiklai vykdyti 5 metai 997,26 211 2851 UAB Nevda – Laimėtojas.
J. Tiškevičiaus g. 4-1 42,22 3,65 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos indeksais 1-(1-5), esančios pastate 1A2/p (unikalus Nr. 4195-7014-8018:0005) Administracinei ir (ar) paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 462,30 211 2251
Jogailos g. 11-6* 165,26 4,22 Negyvenamosios patalpos, pažymėtos plane indeksais 6-(1-11), esančios pastate (unikalus Nr. 1094-0004-7034) Socialinei veiklai vykdyti 5 metai 2092,20 211 2289 Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija – Laimėtojas.

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 12 d. darbo dienomis 9-15 val., 2021 m. sausio 13 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 13 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.  Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Konkursas vyks 2021 m. sausio 14 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.). Dalyvavimas karantino laikotarpiu nerekomenduojamas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Daugiau informacijos bei nuomojamų patalpų sąrašą ir konkursų sąlygas galima rasti internetiniame puslapyje adresu http://www.vilnius.lt/, skiltyse Finansai ir turtas bei Turtas.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.
 • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
 • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.
 • Atkreipiame dėmesį, kad kitais metais bus pradėti projektavimo darbai dėl požeminės perėjos dalies (nuo upės pusės), esančios Konstitucijos pr. 3A, rekonstrukcijos. Jeigu nuomos sutarties laikotarpiu prasidėtų požeminės perėjos Konstitucijos pr. 3A, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai ir nuomininkai negalėtų tam tikrą laikotarpį naudotis išsinuomotomis patalpomis, tai šie nuomininkai tam tikrą laikotarpį galės būti atleisti nuo nuompinigių mokėjimo. Išsamesnė informacija bus suteikiama šiuo kontaktiniu Tel. (8 5) 211 2251.
 • Pašto g. 19, Grigiškės pastate (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais turi būti įrengta prekyvietė laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, per penkiolika kalendorinių dienų privalės kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl 1164 (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui, nuomos sutarties sudarymo.
 • Nuomininkams, išsinuomojusiems Savanorių pr. aikšteles, nuomos sutartys bus nutrauktos ankščiau termino, jei inžineriniai statiniai bus reikalingi Vilniaus miesto poreikiams, nes automobilių stovėjimo aikštelės yra raudonųjų linijų juostoje, skirtoje gatvėms tiesti ir jų elementams įrengti.
 • Teikiant dokumentus dėl Savanorių pr. aikštelių ir dėl J. Tiškevičiaus g. 4-1 patalpų nuomos, papildomai privalo būti pateikti šie dokumentai:
 1. Mokesčių mokėjimų įsipareigojimų įvykdymą įrodantis dokumentas (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimų įvykdymą įrodantis dokumentas (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 • Jogailos g. 11-6 patalpų konkurso laimėtojui leista subnuomoti patalpas, tačiau ne daugiau nei 30 proc. 1 punkte nurodyto ploto ir tik 1 punkte nurodytai veiklai už ne didesnę nei 4,22 (keturi Eur 22 ct) Eur už 1 (vieną) kv. m kainą per mėnesį. Prieš subnuomodamas konkurso laimėtojas patalpas privalo gauti išankstinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį sutikimą.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.