Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Konkursas vyks 2018 m. birželio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

Informacija atsisiųsti

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį Eur Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Regist-
racija telefonu dėl apžiūros
1 2 3 4 5 6 7 8
Žalioji a. 3 43,71 2,07 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036. Administ-racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai vykdyti 3 metai 271,44 211 2949
211 2182
Vilniaus g. 6, Grigiškės 73,90 5,70 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir 21), esančios pastate (unikalus     Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame plane indeksu 1B2p Administ-racinei, prekybos ar paslaugų veiklai 5 metai 1263,69 211 2251
Vinkšnų g. 6 38,96 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėlia-vimo veiklai 3 metai 81,82 211 2949
211 2182
Vinkšnų g. 6 42,99 0,70 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėlia-vimo veiklai 3 metai 90,28 211 2949
211 2182
Antakalnio g. 124 216,35 3,50 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(29-41), 2-(1-2);  unikalus Nr. 1096-0001-3047) pirmame aukšte Komercinei veiklai, išskyrus prekybą  alkoholiu 3 metai 2271,68 211 2851
Žaliųjų Ežerų g. 85 84,27 0,41 Pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 1094-0397-5031) Administ-racinei, kultūrinei ar paslaugų veiklai 3 metai 103,65 211 2287
Švitrigailos g. 7 127,92 2,39 Negyvenamosios patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000), esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010) Administ-racinei ar paslaugų veiklai 3 metai 917,19 211 2182
Šiltadaržio g. 2 142,52 7,28 Negyvenamosios patalpos antrame aukšte (unikalus Nr. 1094-0034-3015:0023, pastate 1A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(3, 4, 6, 8, 10, 11, 41), su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-1, 2-(1-2), 5, 7, 9, ir bendro naudojimo patalpos (unikalus Nr. 1094-0034-3026:0001, pastate 2A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(34-40) Administ-racinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai 3 metai 3112,64 211 2270
Gerosios Vilties g. 1A 240,80 3,40 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035), pažymėtos plane indeksais R2-(1-12), 2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p) Administ-racinei, paslaugų ir kultūrinei veiklai 3 metai 2456,16 211 2206
T. Vrublevskio g. 4-18 73,19 24,03 Negyvenamosios patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3, a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999. Administ-racinei, paslaugų ar kultūrinei veiklai 3 metai 5276,27 211 2976
L. Asanavičiūtės g. 1782 1,21 Inžinerinis statinys (unikalus Nr. 4400-2189-1730) – automobilių aikštelė, šaligatvis, pažymėta plane indeksais a1 ir a2 Automobilių stovėjimo, saugojimo ar vairavimo mokymo veiklai ir kitoms galimoms teisėtoms veikloms, kurios gali būti vykdomos tik suderinus su Savivaldybe 5 metai 6468,66 211 2348
Gerosios Vilties g. 1A 68,61 60 Negyvenamosios patalpos (pažymėtos plane indeksais 1-(3-7), esančios pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0001) Vaistinės veiklai 5 metai 12349,80 211 2851

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 19 d. darbo dienomis 9-15 val., 2018 m. birželio 20 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. birželio 11 d. iki
birželio 20 d.  9–11 val.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Konkursas vyks 2018 m. birželio 21 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.