Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

(konkursas vyks 2018 m. rugpjūčio 9 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.)

 

Adresas

Plotas

kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per
mėnesį Eur

Trumpa patalpų

charakteristika

Patalpų paskirtis

pagal veiklos pobūdį

Nuomos laikotarpis

Pradinis

įnašas

Eur

Registracija telefonu dėl apžiūros

1

2

3

4

5

6

7

8

Žalioji a. 3

43,71

2,07

Negyvenamosios patalpos
antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(66-67), su dalimi bendrojo
naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 1-(31-36, 71, 76-84),
esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4194-0341-8036.

Administracinei, paslaugų
ar kultūrinei veiklai vykdyti

3 metai

271,44

211 2949

211 2182

Vilniaus g. 6,
Grigiškės

73,90

5,70

Negyvenamosios
patalpos pirmame aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(2-5 ir 15-20), su
bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-(1, 14 ir
21), esančios pastate (unikalus     Nr. 7995-9003-7011), pažymėtame
plane indeksu 1B2p

Administracinei, prekybos
ar paslaugų veiklai

5 metai

1263,69

211 2251

Vinkšnų
g. 6

38,96

0,70

Negyvenamosios
patalpos (ind.: 1-(9-10); unikalus Nr. 1394-0001-0020)

Sandėliavimo veiklai

3 metai

81,82

211 2949

211 2182

Vinkšnų
g. 6

42,99

0,70

Negyvenamosios
patalpos (ind.: 1-(11-14); unikalus Nr. 1394-0001-0020)

Sandėliavimo veiklai

3 metai

90,28

211 2949

211 2182

Antakalnio
g. 124

216,35

3,50

Negyvenamosios
patalpos (ind.: 1-(29-41), 2-(1-2);  unikalus Nr. 1096-0001-3047) pirmame
aukšte

Komercinei veiklai,
išskyrus prekybą  alkoholiu

3 metai

2271,68

211 2851

Švitrigailos
g. 7

127,92

2,39

Negyvenamosios
patalpos rūsyje (unikalus Nr. 4400-1653-5778:1901), pažymėtos plane
indeksais R-19, R-26, R-28-32, su bendro naudojimo patalpomis,
pažymėtomis plane R-24 (463/1000), R-27, R-33 (500/1000),
esančiomis pastate (unikalus Nr. 1095-9020-8010)

Administracinei ar
paslaugų veiklai

3 metai

917,19

211 2182

Šiltadaržio
g. 2

142,52

7,28

Negyvenamosios
patalpos antrame aukšte (unikalus Nr. 1094-0034-3015:0023, pastate 1A2p),
pažymėtos plane indeksais 2-(3, 4, 6, 8, 10, 11, 41), su bendro
naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane indeksais 1-1, 2-(1-2), 5, 7, 9,
ir bendro naudojimo patalpos (unikalus Nr. 1094-0034-3026:0001, pastate
2A2p), pažymėtos plane indeksais 2-(34-40)

 

Administracinei,
paslaugų ir kultūrinei veiklai

3 metai

3112,64

211 2270

Gerosios
Vilties g. 1A

240,80

3,40

Negyvenamosios
patalpos pirmame aukšte ir rūsyje (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0035),
pažymėtos plane indeksais
R2-(1-12),
2-(3-6, 8-9, 11-15) ir d. b. n. p. 2-(1, 7, 10, 16), esančios pastate
(unikalus Nr. 1096-8004-1012, žymėjimas plane 1N5/p)

Administracinei,
paslaugų ir kultūrinei veiklai

3 metai

2456,16

211 2206

T. Vrublevskio g. 4-18

73,19

24,03

Negyvenamosios
patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 18-(2, 4-8, 16), su
dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais a-3,
a-15, 18-3, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4259-1848:1999.

Administracinei,
paslaugų ar kultūrinei veiklai

3 metai

5276,27

211 2976

L.
Asanavičiūtės g.

1782

1,21

Inžinerinis
statinys (unikalus Nr. 4400-2189-1730) – automobilių aikštelė,
šaligatvis, pažymėta plane indeksais a1 ir a2

Automobilių
stovėjimo, saugojimo ar vairavimo mokymo veiklai ir kitoms galimoms
teisėtoms veikloms, kurios gali būti vykdomos tik suderinus su
Savivaldybe

5 metai

6468,66

211 2348

Šeškinės g. 24

48,47

60

Negyvenamosios patalpos,
pažymėtos plane indeksais 1-127 ir 1-129, su dalimi bendrojo naudojimo
patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-121 ir 1-132,
esančios pastate (unikalus Nr. 1098-6012-1013)

Vaistinės veiklai

3 metai

8724,60

211 2851

Vydūno g. 15

70,03

2,11

Negyvenamosios patalpos pirmame
aukšte, pažymėtos plane indeksais 1-(1-9), esančios pastate
(unikalus Nr. 1099-2010-6014, žymėjimas plane 1A9b)

Socialinei veiklai

5 metai

443,29

211 2966

211 2967

Sausupio g. 19

12372,35

0,39

Automobilių stovėjimo
aikštelė (unikalus Nr. 4400-2025-6975, žymėjimas plane b)

Automobilių stovėjimo, saugojimo ar vairavimo
mokymo veiklai vykdyti

5 metai

14475,65

211 2348

Vytauto g. 32, Palanga

3148,31

0,30

Poilsio pastatas (unikalus Nr. 2599-0005-7014), pažymėtą plane indeksu 1K4p

Paslaugų veiklai
(specialiosios sąlygos nurodytos apačioje)

3 metai (su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau
kaip 10 metų)

10000

211 2260 

Patalpų apžiūra galima nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 7 d. darbo dienomis 9-15 val., 2018 m. rugpjūčio 8 d. 9-11 val.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. liepos 30 d. iki
rugpjūčio 8 d.  9–11 val.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Kitos konkurso sąlygos:

Patalpos išnuomojamos lentelės 6 skiltyje nurodytam terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Patalpos, esančios Švitrigailos g. 7, Vilnius, ribojasi su UAB „Tysart“ patalpomis. Patekimas galimas tik per UAB „Tysart“ patalpas.

Specialiosios sąlygos poilsio pastato Vytauto g. 32, Palangoje, nuomai:

  1. pradinis įnašas 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur, kuris bus įskaitomas dalimis kaip mėnesinis nuomos mokestis;
  2. nuomos terminas 3 metai su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimties) metų terminui;
  3. nuomos sutartį pratęsiant, nuomos kaina bus perskaičiuojama kas 3 (trejus) metus;
  4. nuomininkas savo sąskaita įsipareigoja vykdyti poilsio pastato priežiūrą ir teritorijos valymą.

Poilsio pastatas Vytauto g. 32, Palangoje turi avarinės būklės požymių. Taip pat negalioja higienos pasas.

Konkursas vyks 2018 m. rugpjūčio 9 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.