Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų patalpų plotų dalis kavos ir užkandžių aparatams pastatyti

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų patalpų plotų dalis kavos ir užkandžių aparatams pastatyti

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
vienkartinių
tyrimų indelių
aparatų
skaičius (vnt.)
kavos ir
karštųjų
gėrimų aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1300-3007-5014)

Konstitucijos pr. 3

1 11,25 pirmo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-68) 1 33,75 8 686 24175,

8 5 211 2207

2. Pastate (unikalus Nr. 1300-3007-5014)

Konstitucijos pr. 3

1 11,25 pirmo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-68) 1 33,75 8 686 24175,

8 5 211 2207

 

Patalpų dalių apžiūra galima nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki 2022 m. lapkričio 16 d. darbo dienomis 9-15 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki 2022 m. lapkričio 16 d.   Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje.

Konkursas vyks 2022 m. lapkričio 17 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.). 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2207.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. 

Voke turi būti nurodyta:

  1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
  6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
  8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
  9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
  10. Kitos konkurso sąlygos:

10.1 visi negyvenamųjų patalpų plotas yra išnuomojamas 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti dar 12 mėn.

10.2. subnuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;

10.3. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;

10.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracija suteikia teisę subnuomininkui naudotis elektros energija;

10.5. subnuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jos atitiktį higienos normoms;

10.6. patalpų plotai kavos ir užkandžių aparatams pastatyti išnuomojami vienam subnuomininkui;

10.7. subnuomininkas turi užtikrinti, kad:

10.7.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

10.7.2. galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;

10.7.3. aparatai klientams duotų grąžą.

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.