Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų patalpų plotų dalis suvenyrų parduotuvei ir sandėliukui

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
Suvenyrų parduotuvė (vnt.) Sandėliukas
(vnt.)
1. Pastate (unikalus Nr. 1300-3007-5014)

Konstitucijos pr. 3

23,64 11,25 pirmo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-24) 1 797,85 8 686 24175,

8 5 211 2207

2. Pastate (unikalus Nr. 1300-3007-5014)

Konstitucijos pr. 3

7,81 11,25 pirmo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-26) 1 263,59 8 686 24175,

8 5 211 2207

 

Patalpų dalių apžiūra galima nuo 2023 m. rugpjūčio 9 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. darbo dienomis 9-15 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023 m. rugpjūčio 9 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.   Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje. 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 211 2207.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. 

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį(forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 7. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 9. Kitos konkurso sąlygos:

  9.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija suteikia teisę subnuomininkui naudotis vandeniu;

  9.2. subnuomininkas įsipareigoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai vieną kartą per mėnesį mokėti:

  9.2.1. už elektros energiją skaičiuojant pagal abonento elektros skydinę AS-017 (skaitiklio GR.20 0598) rodmenis;

  9.2.2. už patalpų šildymą skaičiuojant pagal užimamą 31,45 (trisdešimt vieno ir keturiasdešimt penkių šimtųjų) kv. m plotą nuo bendrojo pastato ploto;

  9.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija suteiks teisę subnuomininkui naudotis elektros energija, už kurią Vilniaus miesto savivaldybės administracija išrašys sąskaitą faktūrą;

  9.4 suvenyrų parduotuvė prekėmis pradeda prekiauti 10 val. ir baigia 18 val.;

  9.5. subnuomininko prekėmis prekiaujantis pardavėjas privalo būti susipažinęs su prekiaujama produkcija, išsistudijavęs prekių sudėtį;

  9.6. subnuomininkas privalo aprūpinti prekiaujantį darbuotoją reprezentatyviais drabužiais;

  9.7. subnuomininkas privalo skirti darbuotoją, kuris bus paslaugus, komunikabilus, sąžiningas, dėmesingas pirkėjui ir jo poreikiams;

  9.8. subnuomininkas privalo skirti darbuotoją, kuris mokės naudotis kasos aparatu;

  9.9. subnuomininkas turi užtikrinti, kad:

  9.9.1. vieta parduotuvėje ir aplink ją būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma;

  9.9.2. parduotuvės pardavėjas moka kalbas: lietuvių (įgudęs vartotojas), anglų (pažengęs vartotojas), rusų (pažengęs vartotojas);

  9.9.3. parduotuvė būtų nuolat aprūpinama prekėmis;

  9.9.4. parduotuvėje būtų prekiaujama suvenyrais, susijusiais su Vilniaus miesto simbolika (jie turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. viso prekių asortimento), ir dizainerių kurta produkcija iš visos Lietuvos;

  9.9.5. prekių asortimentas turi būti suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingu skyriumi iki prekių tiekimo dienos;

  9.10. Vilniaus miesto savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės už produkcijos praradimą. Už prekių saugumą atsako subnuomininkas.

  Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

  Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

  Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.