Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti

Informacija atsisiųsti

Eil.
Nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pra-
dinė 1 kv. m nuo-
mos kaina
per mė-
nesį €
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Trumpa
patalpų
charak-
teristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Pra-
dinis
įnašas
Patalpų
apžiūros
laikas
Registracija
dėl
apžiūros
telefonu
kavos ir karštųjų gėrimų aparatų skaičius (vnt.) užkan-
džių aparatų skaičius (vnt.)
1. Erfurto g. 15, Vilniuje 1 30 Pirmas aukštas 1 90 2016-10-05,
10-10.30 val.
244 5105,
211 2851
Iš viso: 1 1 90
2. Architektų g. 17, Vilniuje 1 20 Antras aukštas 1 60 2016-10-05,
10.30-11 val.
244 5105,
211 2851
Iš viso: 1 1 60
3. Kauno g. 7, Vilniuje: 2016-10-05,
13-13.30 val.
216 2114,
233 9504,
211 2851
pastato unikalusNr. 1094-0159-7015 3 30 Rūsys ir pirmas aukštas 2 1 270
1 20 Antras aukštas 1 60
pastato unikalusNr. 1094-0159-7026 1 20 Antras aukštas 1 60
1 15 Trečias aukštas 1 45
Iš viso: 6 5 1 435
4. Dariaus ir Girėno g. 18 2 30 Pirmas aukštas 2 180 2016-10-05,
13-13.30 val.
216 4435,
211 2851
Iš viso: 2 2 180
5. Vilkpėdės g. 3, Vilniuje: 2016-10-05,
13-13.30 val.
260 8872,
211 2851
pastato unikalus
Nr. 1094-0497-9015
3 30 Pirmas aukštas 2 1 270
1 20 Antras aukštas 1 60
pastato unikalusNr. 1094-0497-9037 1 30 Pirmas aukštas 1 90
Iš viso: 5 4 1 420
6. Antakalnio g. 57, Vilniuje: 4 2016-10-05,
13-13.30 val.
234 3940,
211 2851
pastato unikalusNr. 1095-8001-0011 4 30 Pirmas aukštas 3 1 360
pastato unikalusNr. 1095-8001-0022 1 15 Trečias aukštas 1 45
1 30 Pirmas aukštas 1 90
2 20 Antras aukštas 1 1 120
4 15 Trečias-šeštas aukštai 4 180
Iš viso: 12 10 2 795
7. Gerosios Vilties g. 1A, Vilniuje: 1 30 Pirmas aukštas 1 90 2016-10-06,
13-13.30 val.
8 662 45608,
211 2851
Iš viso: 1 1 90
8. Pylimo g. 56, Vilniuje: 2016-10-06,
13.30-14 val.
8 662 45608,
211 2851
1 30 Pirmas aukštas 1 90
1 20 Antras aukštas 1 60
Iš viso: 2 1 1 150
9. Pylimo g. 3, Vilniuje: 2016-10-06,
14.30-15 val.
8 662 45608,
211 2851
2 30 Pirmas aukštas 1 1 180
1 15 Trečias aukštas 1 45
Iš viso: 3 2 1 225
10. K. Kalinausko g. 4, Vilniuje: 2016-10-06,
14.30-15 val.
8 662 45608,
211 2851
2 30 Pusrūsis ir pirmas aukštas 1 1 180
1 20 Antras aukštas 1 60
Iš viso: 3 2 1 240
11. Vytenio g. 59 2 20 Antras aukštas 1 1 120 2016-10-06,
14-14.30 val.
8 662 45608,
211 2851
Iš viso: 2 1 1 120
12. Šeškinės g. 24 4 30 Pirmas aukštas 4 360 2016-10-05,
13-13.30 val.
250 2186,
211 2851
Iš viso: 4 4 360

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 2 aukšte, 214 kabinete nuo 2016-10-03 iki 2016-10-12, 9-11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Birutė Lavrinovičienė.

Telefonai pasiteirauti (8 5) 211 2851, (8 5) 211 2441.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nuomos laikotarpis – 3 metai.

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina. Suminė siūloma nuomos kaina visiems aparatams vienu adresu.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas; juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

6. Bus vertinami tie tiekėjų pasiūlymai, kurie pateiks pasiūlymą vienu sveikatos priežiūros įstaigos adresu pastatyti visus kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatus.

7. Pasiūlymas bus vertinamas pagal bendrą siūlomą nuomos kainą vienu adresu.

8. Kitos konkurso sąlygos:

8.1. negyvenamųjų patalpų plotai kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje vienu adresu;

8.2. nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką operatyvią kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatų priežiūrą, tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;

8.3. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;

8.4. sveikatos priežiūros įstaigos suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija;

8.5. nuomininkas privalės pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaigos išrašys PVM sąskaitas faktūras;

8.6. nuomininkas turi atsakyti už kavos ir karštųjų gėrimų ir užkandžių ir gaiviųjų gėrimų kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;

8.7. nuomininkas turi užtikrinti, kad:

8.7.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

8.7.2. aparatai klientams duotų grąžą.

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 3 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Konkursas įvyks 2016 m. spalio 13 d., 10 val., Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB DNB banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Darulis